Články Komentáře

Základní škola Ústí nad Labem, Karla IV. 1024/19, příspěvková organizace » Život V.B

Program primární prevence rizikového chování (5. – 8. ročník)

V lednu a únoru na naší škole probíhá 2. blok preventivního programu VŠEHO JENOM S (M)ÍROU, do kterého je zapojen 5.- 8. ročník (všechny třídy) .Program sestavili odborníci v oboru primární prevence a adiktologie společnosti WHITE LIGHT I, z.ú., která je klinickým pracovištěm 1. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy – kliniky adiktologie. Program je zaměřen na prevenci gamblingu, alkoholu a tabáku a je dlouhodobý (4-letý). Preventivní program je organizován ve 3 blocích po 3 hodinách (+ hodina na případné konzultace) během celého školního roku. Jednotlivé části bloku jsou interaktivní, žáci pracují společně i ve skupinách na řešení předkládaných problémů, součástí jednotlivých lekcí jsou pracovní listy a komiks. Programu se účastní se svou třídou třídní učitel a je zdarma. Mgr. P. Sedlecká … Celý článek »

Zařazeno v: Život IX.A 2017, Život V.A, Život V.B, Život VI.A, Život VI.B, Život VII.A, Život VII.B, Život VIII.

Přehazovaná 2017 – výsledky

4.A    4.B    5.A    5.B    Body    Umístění 4.A 2:0 0:2 1:2 2 3. 4.B 0:2 1:2 0:2 0 4. 5.A 2:0 2:1 2:0 6 1. 5.B 2:1 2:0 0:2 4 2.             … Celý článek »

Zařazeno v: Fotogalerie 2016-17, Sport, Život IV.A, Život IV.B, Život V.A, Život V.B

Turnaj v přehazované 4. a 5. tříd

Zařazeno v: Fotogalerie 2016-17, Sport, Život IV.A, Život IV.B, Život V.A, Život V.B

Recitační soutěž 4. a 5. tříd

Recitační soutěž  4. a 5. tříd

Ve čtvrtek 12.1. 2017 proběhla recitační soutěž mezi žáky 4. a 5. ročníků naší školy. Soutěže se zúčastnilo téměř 20 žáků, kteří měli možnost předvést své recitační dovednosti. Porota, složená z žáků i učitelů, ohodnotila soutěžící takto: 3. místo – Adéla Titzeová, Ondřej Černý (IV.A) 2. místo – Marián Samko, Božena Bubnárová (IV.B.) 1. místo – Štěpán Moucha, Petr Matouch (IV. A.) Všem soutěžícím děkujeme za účast, vítězům gratulujeme a divákům děkujeme za prima atmosféru . … Celý článek »

Zařazeno v: Fotogalerie 2016-17, Školní akce, Život IV.A, Život IV.B, Život V.A, Život V.B

Mikulášská atletika 2.12.

Sportovní Mikulášské odpoledne si užili všichni atleti i  neatleti  z prvního stupně naší školy a mladší děti z okolních mateřských škol. Celkem si přišlo zasoutěžit okolo šedesáti dětí, které si vyzkoušely atletické disciplíny v trochu netradičním Mikulášském a čertovském provedení. Nejvíce se jim dařilo v čertím slalomu a v hodu sněhovými koulemi. Trefit se do čertovy huby bylo pro některé sportovce trochu obtížné, ale nakonec si se všemi disciplínami poradili.. Každý sportovec si kromě příjemného zážitku odnesl i diplom a malou odměnu. Mgr. Jitka Mouchová   … Celý článek »

Zařazeno v: Fotogalerie 2015-16, Sport, Život II.A, Život II.B, Život III.A, Život III.B, Život IV.A, Život IV.B, Život V.A, Život V.B, Život VI.A, Život VI.B

Cesta do minulosti

Cesta do minulosti

Dne 13.11. jsme pořádali tradiční nocování pro žáky 4. – 9. tříd. Tentokrát bylo tématem celého večera cestování v čase, ale tentokráte proti směru proudu času. Žáci se ocitli v pravěku mezi dinosaury, kde museli prokázat svou fyzickou zdatnost v boji o přežití. Poté se dostali do Egypta jako archeologové, naučili se rozluštit starodávný text a poté vykopávali úlomky kameninových nádob, ze kterých sestavovali původní tvar. Po zastávce pod pyramidami se ve svém putování dostali do … Celý článek »

Zařazeno v: Fotogalerie 2015-16, Nezařazené, Školní akce, Život IX. - 2015, Život IX.A 2017, Život V.A, Život V.B, Život VI.A, Život VI.B, Život VII.A, Život VII.B, Život VIII., Život VIII.B - 2015

Návštěva ČRo Sever

Návštěva ČRo Sever

V úterý 16. černva 2015 žáci 4.A a 3.B navštívili budovu Českého rozhlasu Sever. Po prohlídce budovy si děti zkoušely moderovat a nahrávat odpovědi svých spolužáků. Velkým zážitkem také byla přímá účast na “živém” vysílání zpráv. Celý příspěvek z exkurze můžete nalézt na stránkách ČRo Sever nebo zde. [Show as slideshow] … Celý článek »

Zařazeno v: Fotogalerie 2014-2015, Školní akce, Život V.B, Život VI.A

Mezinárodní den dětí – 1. 6. 2015

Mezinárodní den dětí – 1. 6. 2015

Tento den si užili mladší děti z prvního stupně na školní zahradě při soutěžích, které pro ně připravily jejich třídní učitelky. Děti si vyzkoušely probíhání překážek s pinponkovým míčkem, házení kroužků na cíl, slalomový běh a jiné dovednosti. Pro všechny děti pak měly paní učitelky připraveny malou odměnu v podobě sladkůstek.. [Show as slideshow] … Celý článek »

Zařazeno v: Fotogalerie 2014-2015, Školní akce, Život III.A, Život III.B, Život IV.A, Život IV.B, Život V.A, Život V.B, Život VI.A, Život VI.B, Život VII.A, Život VII.B

Čarodějnické nocování 17.4.2015

Čarodějnické nocování     17.4.2015

V  pátek se téměř 50 dětí z 1. – 3. tříd naší školy slétlo na čarodějnické nocování, kde je čekal bohatý celovečerní program. Po celý večer plnily v menších skupinkách úkoly, které pro ně připravily třídní učitelky z 1. stupně. Malí čarodějové si tak mohli vyzkoušet kouzlení v čarodějnické laboratoři, vyrobili si svoji malou papírovou Ježibabu z ubrousků, vyzkoušeli si zaříkávání a protáhli svá těla při čarodějných tancích. Své vědomosti uplatnili při řešení kvízů a hádanek. Počasí se nad námi slitovalo a … Celý článek »

Zařazeno v: Fotogalerie 2014-2015, Školní akce, Život III.A, Život III.B, Život IV.A, Život IV.B, Život IX. - 2015, Život IX. 2014, Život V.A, Život V.B, Život VIII.B - 2014

Vánoční atletika pro děti

Vánoční atletika pro děti

Předvánoční odpoledne si přišlo sportovně užít skoro na padesát dětí z prvního stupně a dětí z MŠ. Sportovalo se na chodbách naší školy v 6 disciplínách, mezi kterými bylo například zdobení vánočního stromku po zdolání překážkové dráhy, skok z místa s překvapením, běh přes dárky s oblékáním miminka- Ježíška, apod. Všem dětem i přítomným rodičům se sportovní odpoledne líbilo, atleti si odnesli kromě diplomu i drobnou vánoční odměnu. Krásné prožití vánočních svátků, bohatou nadílku a v novém roce zdraví, pohodu a štěstí přejí J.Mouchová ,J. Bedenková … Celý článek »

Zařazeno v: Nezařazené, Život III.A, Život III.B, Život IV.A, Život IV.B, Život IX. 2014, Život V.A, Život V.B, Život VI.A, Život VI.B, Život VII.A, Život VII.B, Život VIII.B - 2015