E-žákovská knížka

Škola OnLine
K čemu slouží aplikace Žákovská?
Aplikace Žákovská je součástí školského informačního systému Škola OnLine a je určená rodičům a žákům základních, středních a vyšších odborných škol. Umožňuje jim zdarma jednoduchý, bezpečný a rychlý přístup k informacím o jejich docházce, prospěchu a dalších aktivitách.
Hlavní funkce aplikace Žákovská*:
·      průběžná kontrola dílčích známek a celkového hodnocení dítěte včetně chování
·      dozor nad docházkou a absencí dítěte ve výuce
·      informace o rozvrhu a suplování
·      přehled probraného učiva
·      možnost elektronicky omlouvat absenci dítěte
·      elektronická komunikace mezi žákem/zákonným zástupcem a učitelem
·      přístup k elektronickým materiálům a možnost jejich stahování
·      a mnoho dalšího
 

Registrace žáků probíhá ve škole.

Registrace rodičů
Přihlášení žáků a rodičů

 

*některé funkce aplikace nemusí být ještě aktivní. Vzhledem k přechodu na e-žákovskou, platí pro 2. pololetí šk. r. 2021/2022 obě varianty ŽK, tedy papírová i elektronická.