Poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště
Pracovníci :

Ředitel školy
Mgr. Pavel Ťupek Tupek.p@zskarlaiv.cz

Zástupkyně ředitele
Mgr. Michaela Bašusová Basusova.m@zskarlaiv.cz

Výchovní poradci
Mgr. Věra Zimová -zimova.v@zskarlaiv.cz
Mgr. Pavla Kuncová- kuncova.p@zskarlaiv.cz

Školní metodik primární prevence
Mgr. Petra Sedlecká – sedlecka.p@zskarlaiv.cz

Školní speciální pedagog
Mgr. Gabriela Zeman – zeman.g@zskarlaiv.cz

Kariérový poradce
Mgr. Věra Zimová -zimova.v@zskarlaiv.cz

Školní sociální pedagog
Bc. Simona Bohdanová – bohdanova.s@zskarlaiv.cz

 

Plán činnosti výchovného poradce

Školní poradenské pracoviště