Projekty

Dlouhodobé projekty, do kterých je škola zapojena:

Bezpečí dítěte (Besip-PČR,Hasiči,ČK,Magistrát UL)

Les ve škole, škola v lese  (sdružení Tereza)

Ekoškola   (sdružení Tereza)

Recyklohraní    (ASEKOL, EKOBAT,EKOKOM, EKOLAMP)

Dopravní výchova (Městská policie)

Sever školám, školy sobě  (Sever- středisko ekologické výchovy)

Řešení vrstevnických vztahů  (Vzděl. Institut ochrany dětí, VIOD, MŠMT,EU)

REGION – Program environmentální výchovy v Ústeckém a Karlovarském kraji (CZ.1.07/1.1.00/08.0036)

 

Dlouhodobé preventivní aktivity pro žáky- 2015/16

(realizované ve škole externími spolupracovníky)

 

Třída Název a forma aktivity, akce Datum Realizátor Odpovědný pracovník školy
5.A, 5.B Putování za zdravým jídlem- (prožitková aktivita) 16. 10. 2015 SZÚ Mgr. Sedlecká
5. A, 5.B Prevence úrazů(prožitková aktivita) 2. pololetí SZÚ Mgr. Sedlecká
8.A+B,9. tř.-dívky Mít své tělo ráda (prevence poruch příjmu potravy)(prožitková aktivita) 5. 10. 2015 SZÚ Mgr. Sedlecká
8.A+B Zdravý životní styl v dospívání (prožitková aktivita) 2. pololetí SZÚ Mgr. Sedlecká
6.A+B Jak se (ne)stát závislákem(prožitková aktivita) 18. 11., 25. 11. 2015 PPP Mgr. Sedlecká
1.- 9. tř. Konzultace s kurátorkou(pro žáky i pedagogy) 6. 10. 20153. 11. 2015

+každé 1. úterý v měsíci

Bc. Ivana Martincová (OSP) Mgr. Sedlecká
6.A+B Děti a právo- výchovné problémy, záškoláctví, návykové látky, (předávání informací, beseda) 4. 11. 2015 Bc. Ivana Martincová (OSP) Mgr. Sedlecká
7. tř. Děti a právo- výchovné problémy, záškoláctví, návykové látky, (předávání informací, beseda) 23. 11. 2015 Bc. Ivana Martincová (OSP) Mgr. Sedlecká
8.A+B Děti a právo – protiprávní jednání, soudnictví ve věcech mládeže (předávání informací, beseda) 2. 12. 2015 Bc. Ivana Martincová (OSP) Mgr. Sedlecká
9. tř. Děti a právo – protiprávní jednání, soudnictví ve věcech mládeže (předávání informací, beseda 23. 11. 2015 Bc. Ivana Martincová (OSP) Mgr. Sedlecká

 

Další aktivity v oblasti prevence rizikového chování- viz. Minimální preventivní program

Napsat komentář