Projekt Společně

implementace reformy 3.2.2. Národního plánu obnovy

časové období:           září 2022 – srpen 2025

 

aktivity:

 1. personální podpora
 • školní speciální pedagog
 • školní sociální pedagog
 • kariérový poradce
 1. přímá podpora žáků
 • pedagogická intervence – doučování
 • pedagogická intervence se zaměřením na podporu rané adaptace žáků
 • psychosociální intervence, podpora duševního zdraví žáků, preventivní práce
 • vzdělávací akce pro žáky se zaměřením na zvyšování jejich studijní motivace
 • zážitkové vzdělávací programy pro žáky
 • školní akce zaměřené na posílení spolupráce s rodiči
 1. podpora dalšího vzdělávání a rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků
 • DVPP
 • supervize pro pedagogické pracovníky

 

cíl projektu:

Cílem projektu je zlepšení kvality vzdělávání, poskytování cílené podpory žákům, podpora duševního zdraví a wellbeingu, snížení počtu žáků ohrožených předčasným odchodem ze vzdělávání, zlepšení školní docházky a zvýšení motivace ke vzdělávání. Zaměříme se i na další vzdělávání a vzájemnou spolupráci pedagogických pracovníků, podporu mimoškolních aktivit, rozvoj kariérového poradenství a společné vzdělávání žáků. Do života školy budeme zapojovat i rodiče žáků. Cílovými skupinami projektu jsou žáci, rodiče a pedagogičtí pracovníci.

Souběžným cílem je posílení školy jako instituce zastávající respektované místo v regionu.

 

 

Financováno Evropskou unií – Next Generation EU.

Dokument ke stažení zde