Informace o školní družině

Provoz školní družiny

–  5.45 – 8.00, 11.45 – 17.00 hod.

Zápisní lístek

– vyplněný z obou stran odevzdat do konce týdne

Odchod dětí

– po obědě nebo nejdříve ve 14.30 hod.

– pokud potřebujete dítě vyzvednout jinak, než je uvedeno na zápisním lístku, uvědomte vychovatelku písemně

– dítě nelze pouštět po telefonní dohodě

Stravenky

– prodává vedoucí jídelny, podepsané odevzdejte vychovatelce (stačí podepsat pouze 1)

– při nemoci odhlásit v jídelně ( 702 168 192 )

Příspěvky

– na částečnou úhradu neinvestičních nákladů ve ŠD výši 200 Kč schválilo zastupitelstvo města v souladu s ustanovením § 36, odstavec 1, písm. f, zák. č. 367/1990 Sb.

–  příspěvek vybírá vychovatelka vždy na pololetí (1. pol. do 20. září, 2. pol. do 20. února)

Převlečení

– na vycházku tepláky, tenisky (dle uvážení rodičů) – věci prosíme podepsat a dát do tašky

Vchod do školní družiny

– zadní branou od autoopravny Polák

Kritéria pro přijetí do školní družiny najdete zde