Školní parlament

Plán činnosti našeho parlamentu

● parlament tvoří vždy dva zástupci třídy (kromě 1. – 3. třídy, těm informace předáváme)
● zatím se scházíme každou druhou středu před vyučováním ve třídě IV.A
● stále projednáváme nové věci, řešíme problémy školy, vaše názory, tlumočíme a
snažíme se, aby vše “šlapalo”!
● máme na starosti barevné dny naší školy, které vymýšlíme a diskutujeme o jejich průběhu
● vždy na nás dohlíží pí. Zeman a pí. Körschnerová
● jestli máte nějaké dotazy, nápady nebo připomínky týkající se školy, zkontaktujte svého
zástupce třídy nebo nás – parlament
● na nejbližší schůzce vše projednáme a včas odpovíme
 

Jakou funkci má parlament?

● schůzky se konají po vzájemné domluvě, většinou cca jednou za dva týdny (středa – ráno
před vyučováním)
● návrhy projektů ukliďme Česko, den Země, Hrdá škola a domluvení dat
● domlouvání akcí a aktivit
● možnost spolupráce s městem a DDMUL
● spojení s vedením školy a vyučujícími
● snaha o zpříjemnění pobytu ve škole
● práce se vzkazy , připomínkami a dotazy
● řešení aktuálních problémů. Hájení zájmů žáků školy
● vymýšlení zábavy pro ostatní

Prezident školního parlamentu: Matěj Fejfuša

Napsat komentář