SRPŠ

Spolek rodičů a přátel školy má za cíl koordinovat výchovné působení rodiny a školy.

Každá třída volí svého zástupce, ti se scházejí před třídními schůzkami. Jednání se vždy účastní i ředitel školy.

Do fondu SRPŠ přispívají rodiče částkou 100,- Kč na žáka.

Napsat komentář