Články Komentáře

Titulní článek

Výsledky zápisu do 1. třídy 2016-2017

Nejnovější

Posíláme pozdrav z lyžařského kurzu a děkujeme všem rodičům, kteří pomáhali při našem odjezdu. Sněhu máme zatím dostatek a daří se nám skvěle. Mgr. Pavel Ťupek … Celý článek »

Zápis dětí do 1. třídy

Zápis dětí do 1.ročníku základní školy pro školní rok 2016/2017 se koná : 18.1.2016 od 14:00 do 18:00 (pondělí) 19.1.2016 od 14:00 do 17:00 (úterý) K zápisu si prosím přineste: občanský průkaz rodný list dítěte vyplněnou žádost o přijetí (nutný podpis OBOU rodičů) – formulář najdete v sekci ke stažení. … Celý článek »

Oznámení vedení školy – změna ve vydávání vysvědčení

Dne 28.1.2016 bude vydán výpis vysvědčení za 1. pololetí školního roku 2015-2016. Výpis se škole nevrací. Vysvědčení za celý školní rok obdrží žáci na konci 2. pololetí (v červnu 2016) Zkrácené vyučování 28.1. : I.st. končí vyučování v 11.45 (po 4. vyučovací hodině) II.st. končí vyučování ve 12:40 (po 5. vyučovací hodině) Dne 29.1.2016 jsou pololetní prázdniny. … Celý článek »

Vánoční besídka ve II. A

Vánoční besídka ve II. A

Poslední den před vánočními prázdninami jsme se neučili. Vytvořili jsme si vánoční pohodu. Pod stromečkem se nám shromáždilo plno dárečků, přinesli jsme cukroví, udělali jsme si čaj a na začátku naší besídky jsme si připili. Zpívali jsme koledy, rozdávali dárky …. [Show as slideshow] … Celý článek »

VI. třídy a „Jak se (ne)stát závislákem“

VI. třídy a „Jak se (ne)stát závislákem“

Žáci VI. tříd se během dvou návštěv v PPP Ústí nad Labem zúčastnili interaktivního programu s tématikou primární prevence některých druhů návykového chování s rizikem vzniku závislosti (kouření, alkohol, nelegální drogy, virtuální realita). Program měl formu zábavné soutěžní hry s několika stanovišti, na kterých děti plnily úkoly a sbíraly body. Když děti prošly všechny stanoviště, následoval závěrečný test, zhodnocení a rozdávání sladkých odměn nejlepším … Celý článek »

Vánoce v Zubrnicích

Vánoce v Zubrnicích

Jet na školní výlet v neděli před Vánoci? V naší škole nic novéhoJ V neděli (13.12.2015) jsme se zúčastnili výletu do skanzenu v Zubrnicích ( děti ze VI. A. a VI. B.). Seznámili jsme se vánočními zvyky, o kterých většina z nás už nemá žádné tušení. Dále jsme viděli ukázky tradičních jídel, výrobky z vlny, výrobu vánočních ozdob z korálků, slámy apod. Vánoční lidové zvyky jsme objevovali … Celý článek »

Návštěva ZOO s II. A

Návštěva ZOO s II. A

Dne 11. 12. jsme se vydali do ústecké ZOO za účelem krmení ptáků. Přinesli jsme spoustu dobrot, které jsme umístili na různé stromy. Návštěvu jsme si užili, viděli jsme např. mytí slonů apod. [Show as slideshow] … Celý článek »

“Srdce s láskou darované”

“Srdce s láskou darované”

Na začátku školního roku žáci všech tříd 2. stupně vytvářeli na hodinách výtvarné výchovy do jednotného tvaru srdce antistresové omalovánky. Šest prací žákyň z deváté a osmých tříd jsem vybrala a zaslala do soutěže “Srdce s láskou darované”. Kromě výtvarné práce se ještě hodnotí průvodní dopis, ze kterého je zřejmé, komu byly práce věnovány a zaslány. To vše, včetně fotografií, … Celý článek »

Čertí peklíčko ve III.B

Čertí peklíčko ve III.B

V pátek 4. prosince jsme měli ve třídě peklo, peklíčko a paní učitelka – pekelnice- nás pěkně celý den proháněla. Museli jsme plnit jednodušší i složitější úkoly, za které nám připisovala bodíky, abychom na konci dne mohli získat nadílku….. Protože jsme ale šikovní čertíci, nebyl to pro nás žádný velký problém, takže čokoládoví Mikuláši byli po zásluze naši… … Celý článek »