Články Komentáře

Titulní článek

Třídní akce 9. třídy – prevence

19. 9. 2017 proběhla třídní akce 9. třídy zaměřená na prevenci k ochraně zdraví před rakovinou. Žáci si mohli otestovat své zdraví a znalosti o zdravé životosprávě v rámci putovní akce, která probíhala na Mírovém náměstí. Zpestřením byla i hudebně-taneční vystoupení a odměny za správné vyplnění testu. Mgr. H. Rücklová, třídní učitelka   … Celý článek »

Nejnovější

Volejbal

Dne 20.9. začíná kroužek volejbalu pro žáky 1. až 3. tříd. Bude každou středu od 13:40 do 14.25. Družinové žáky si paní učittelka vyzvedne v družině a tam je i pak zase odvede zpět. Ostatní děti budou čekat před školou. Poté samostatně odcházejí. Mgr. Jitka Plašilová … Celý článek »

Ředitelské volno

Ředitel školy vyhlásil na pátek 29.9.2017 ředitelské volno z provozně ekonomických důvodů. Ředitelské volno se týká i školní družiny a jídelny. Oběd 29.9. nebyl účtován, není třeba odhlašovat.   … Celý článek »

Informace pro rodiče budoucích prvňáčků

Školní rok 2017/2018 začíná v pondělí  dne  4. 9.2017 v 8 hodin. Žáci přijdou bez aktovky, nepřezouvají se. Seznam dětí  bude k dispozici k nahlédnutí v přízemí  budovy  i na dveřích obou tříd. Třídy najdete  v  1.patře  pravé části budovy. Organizace 1. týdne v 1. třídách 4.9. – 8,00 – 8,45 5.9. – 8,00 –  9,45 6. 9  –  8,00  –  10,45 od 7. 9. – 8,00  –  11,45 Další informace vám budou poskytnuty třídními učitelkami. Těšíme se na vás. Mgr. Jitka Mouchová a Mgr. Libuše Novotná … Celý článek »

Preventivní akce “Záchranář” – 8. třída

Preventivní akce “Záchranář” – 8. třída

6. 6. 2017 se žáci 8. třídy zúčastnili nácviku záchrany tonoucího. Tato zajímavá a úspěšná akce probíhala 2 hodiny v Městských lázních. Všichni, kteří byli přítomni, mají velkou pochvalu za aktivitu a kázeň . Mgr. H. Rücklová, třídní učitelka … Celý článek »

Výlet 4.A a 4.B

Výlet 4.A a 4.B

Evropský týden mládeže “HODNOTA EVROPY” IV.A se 16.6.2017 zúčastnila Evropského týdnu mládeže v Severočeské knihovně. Hlavní náplní této akce – hravou formou dozvědět se více o společných evropských hodnotách. Celou návštěvu jsme si natočili, poté video žáci sestříhali a do 20.6.2017 měli možnost video poslat do soutěže. Protože žáci měli velmi malou časovou dotaci pro tvorbu/střih a úpravu videa, do soutěže jsme se nezapojili. Žáci si i … Celý článek »

Den dětí v ŠD

Den dětí v ŠD

V pátek 2.6.2017 jsme na školní zahradě společně oslavili svátek našich dětí. Čekalo nás několik soutěží – např. běh s míčem, slalom s obručí, hod kroužků aj. Všechny disciplíny jsme zvládli a čekala nás nejen sladká odměna, ale také omalovánky. Odpoledne se nám moc líbilo.  … Celý článek »

Výlety třídy Mgr. H. Rücklové

Výlety třídy Mgr. H. Rücklové

1. 2016 – V 7. třídě jsme šli na prohlídku hradu Střekov. Moc jsme si to všichni užili, byla sranda. Nakonec jsme se společně vyfotili – paní učitelka nám z fotky nechala udělat kalendáře jako vánoční dárek. Jedna je také na nástěnce ve třídě. Předposlední den školy jsme se vydali na výstavu do kina Hdraničář. Jmenovala se Dům módy. Byl pro … Celý článek »