Vyjádření ředitele školy – štěnice

Vážení rodiče, vzhledem ke spekulacím ohledně štěnic vyskytujících se v naší základní škole Vám sděluji, že  štěnice se zde nevyskytují a to až na ojedinělé případy, kdy jsou do školy  zavlečeny (dosud nalezeny pouze  3 štěnice). Ubezpečuji Vás, že tyto případy jsou ihned řešeny.  Ve škole proběhla odborná dezinsekce, která se bude z preventivních důvodů opakovat, aby se zamezilo případnému šíření tohoto…

Continue Reading

Strom Svobody – hledáme pamětníky.

Před naší školou roste řada vzrostlých stromů. Jeden z nich má však zajímavou historii. Jedná se o lípu, která byla 25.října 1968 vysazena jako Strom svobody. Letos je jí tedy přesně 50let. K 100. výročí republiky bychom chtěli na tuto událost navázat. Nebudeme vysazovat lípu novou, ale pokusíme se zjistit co nejvíce o tomto památném stromu. Ve školní kronice jsme objevili základní…

Continue Reading

Happening 5x5x5x5 aneb Deváťáci v knihovně

V úterý 3.10. se naši deváťáci společně s dalšími čtyřmi 9. třídami ústeckých škol zúčastnili soutěžního klání v Severočeské vědecké knihovně nazvaného Happening 5x5x5x5. Každou z pěti škol zastupovalo 5 žáků v 5 disciplínách na 5 místech knihovny, ostatní fandili, pomáhali a plnili jiné úkoly. Vyzkoušeli si, jak mají bohatou slovní zásobu, znalosti z historie, vyhledávání informací v knihách i katalozích i stavbu domina z knížek.…

Continue Reading

Září, měsíc náborů! Druhé a třetí třídy v Olšinkách

14. 9. 2018 se žáci druhých a třetích tříd zúčastnili akce TJ Svádov Olšinky - "září, měsíc náborů". Autobusy bezplatně dopravily děti i paní učitelky  na hřiště. Po přivítání jsme si všichni užili skvěle připravených her.Na závěr s červenými tvářemi plných radosti, každý žák získal medaili a drobné odměny. Mgr. Petra Průšová   Záznam z akce můžete vidět zde: https://fotbal-svadov.webnode.cz/news/video-zari-mesic-naboru/.

Continue Reading

Dlouhodobé preventivní aktivity pro žáky- 2018/19

  programy realizované ve škole externími spolupracovníky   Třída Název a forma aktivity, akce Datum Realizátor Odpovědný pracovník školy 1.AB Hravě bez úrazu, Hravě o hygieně 2. pol. SZÚ Mgr. Sedlecká 2.A Hravě bez úrazu, Putování za zdravím 2.11.2018, 2. pol. SZÚ Mgr. Sedlecká 3.AB Putování za zdravým jídlem, Putování za zdravým pohybem 31.10.2018, 2. pol. SZÚ Mgr. Sedlecká 5.A…

Continue Reading

Informace pro rodiče prvňáčků.

  Organizace prvního týdne nastupujících prvňáčků   PONDĚLÍ 3.září  přivítání nových školáků a předání důležitých informací rodičům. Děti budou ve škole pouze jednu vyučovací hodinu (do 8,45 hod). Seznam žáků jednotlivých tříd, bude vyvěšen ve vestibulu školy a na dveřích jednotlivých tříd. Rodiče mohou své děti doprovodit do určených tříd, kde s nimi mohou část hodiny zůstat. Během zbývajícího času…

Continue Reading