O škole

       

      Naše základní škola byla založena v roce 1932 a má své nezastupitelné místo v ústecké části Střekov.
Jsme úplnou základní školou s 1. a 2. stupněm. V 1. až 9.ročníku vyučujeme většinou ve dvou paralelních třídách.    
obr    obr

 

Jsme základní školou městské části Střekov.

Škola byla otevřena roku 1932

V čele vstupu je sousoší Johana Heinricha Pestalozziho -byl to filosof,politik,školní a sociální reformátor. Propagátor moderní světové pedagogiky.

Poskytujeme žákům příjemné prostředí ,výuka probíhá dle ŠVP .

Do výuky zařazujeme výuku cizích jazyků metodou clil.

Volitelné předměty přizpůsobujeme zájmu žáků .

O výuku se stará zkušený profesionální kolektiv učitelů s pomocí asistentů.

Ve škole máme ve všech třídách interaktivní tabule pro moderní výuku.

Výuka informatiky od 4.třídy .

 

Máme ve škole odborné učebny- F,CH,PŘ ,AJ 2x, NJ , INF , HV, VV ,cvičná kuchyňka .

 

Škola je zapojena do projektů -Recyklohraní ,Průša 3D tiskárny do škol ,Preventivní programy ,Šablony ,doučování….

 

Využíváme elektronickou ŽK , TK

obr   obr

 

 

 

 

 

 

   Areál školy je dobře provozně řešený, průběžně modernizovaný, škola však nemá bezbariérový přístup.
   Ve výuce zavádíme vlastní školní vzdělávací program, rozšiřujeme nabídku volitelných předmětů a cizích jazyků. Na naší škole si žáci mohou vybrat nejenom tradiční angličtinu a němčinu. Zapojujeme se do ekologických aktivit. Žáci se aktivně podílejí na chodu školy, od školního roku 2006-2007 se pravidelně schází Parlament.
   Pro žáky 1. až 5.ročníku je otevřena školní družina. Dvě oddělení mají k dispozici vlastní prostory i sociální zařízení, samostatný vchod. Družina je vybavena množstvím her, stavebnic a hraček, má svoji knihovnu a videotéku. V areálu školy má vyhrazený prostor se zahradním domkem, pískovištěm a prolézačkami. ŠD organizuje pro děti řadu akcí a výletů (spaní v družině, táborák, karneval apod.).

obr   obr

  

 

 

 

 

 

   

Škola je zapojena do projektů- Recyklohraní, Průša 3D tiskárny do škol, Preventivní programy, Šablony, doučování….

Využíváme elektronickou ŽK , TK

Pořádáme pro žáky- cykloturistický kurz, lyžařský kurz, pobyty ve školách přírodě, zajímavé výlety, exkurze .

Pro zdravý pohyb využíváme školní hřiště a běžeckou dráhu,při nepříznivém počasí malou a velkou tělocvičnu.

Školní družina je v provozu od 6.00 do 17.00 probíhá tu spousta aktivit uvnitř a hlavně tráví čas venku na školní zahradě.

Ve škole je automat na čaj a kakao.

Máme pěknou školní jídelnu ,kde vaří zdravou stravu pro žáky i učitele.

Snažíme se na děti působit v duchu zdravého životního stylu a se smyslem pro ekologii a udržitelnost.

Napsat komentář