Zaměstnanci

 

Vedení školy
Ředitel školy: Mgr. Pavel Ťupek
Zástupkyně ředitele: Mgr. Michaela Bašusová
Výchovná poradkyně: Mgr. Věra Zimová

 

Správa školy
Ekonomka: Jana Wiesnerová
Tajemnice: Lea Štočková, Olga Jelínková
Vedoucí školní jídelny: Jiřina Bednářová
Školník: Lubomír Hartl
ICT správce: Mgr. Josef Poslušný

 

 

Funkce na škole související s pedagogickou a organizační činností a ochranou zdraví při práci

Výchovný poradce: Mgr. Věra Zimová / Mgr. Petra Sedlecká
Metodik prevence: Mgr. Petra Sedlecká
Vedoucí vychovatelka: Zita Cíglerová
Poradce pro děti s poruchami učení: Mgr. Libuše Novotná
Koordinátorka zájmové činnosti (záj. kr.): Mgr. Pavel Peterka
Koordinátorka akcí MaK: Mgr. Hana Rücklová
Koordinátor EVVO Mgr. Věra Zimová
Poradce pro BOZP : Mgr. Michaela Bašusová
Zdravotník Mgr. Věra Zimová

 

Vedoucí metodických orgánů
Metodické sdružení uč. 1.-3.roč: Mgr. Libuše Novotná
Metodické sdružení uč. 4.-5.roč.: Mgr. Pavlína Jirátková
Předmětová komise Čj, Ov: Mgr. Petra Sedlecká
Předmětová komise M, F, Vt: Mgr. Iveta Nedvídková
Předmětová komise Př Mgr. Věra Zimová
Předmětová komise Z, D, Tv: Mgr. Pavel Bednář
Předmětová komise Vv, Hv: Mgr. Hana Rücklová
Předmětová komise Ch, Pč: Mgr. Zuzana Pluhařová
Předmětová komise C.j.: Mgr. Pavel Frič

 

Správce kabinetu
Kabinet ČJ: Mgr. Petra Sedlecká
Kabinet AJ: Mgr. Pavel Frič
Kabinet Ov: Mgr. Petra Sedlecká
Kabinet M: Mgr. Iveta Nedvídková
Kabinet Z: Mgr. Pavel Bednář
Kabinet Ch: Mgr. Zuzana Pluhařová
Kabinet F: Mgr. Iva Oliveriusová
Kabinet Př: Mgr. Věra Zimová
Kabinet Vt: Mgr. Josef Poslušný
Dílny: Mgr. Pavel Peterka
Pozemky: Mgr. Pavel Peterka
Cvič.k.: Mgr. Pavel Peterka
Kabinet Vv: Mgr. Hana Rücklová
Kabinet Hv: Mgr. Hana Rücklová
Kabinet Tv: Mgr. Pavel Bednář
1. stupeň Mgr. Libuše Novotná
Knihovna Mgr. Jarmila Koubová

 

 

Správce učebny
Učebna Ch:  Mgr. Pluhařová Zuzana
Učebna F:  Mgr. Oliveriusová Iva
Učebna Nj: Nikola Hořejší
Učebna Aj: Bc. Sedláčková Ivana
Učebna Vt: Mgr. Josef Poslušný
Učebna Př: Mgr. Věra Zimová
Učebna Hv: Mgr. Hana Rücklová
Učebna Vv: Mgr. Hana Rücklová
   
Školní družina I.: Marcela Jiřenová
Školní družina II.: Zita Ciglerová

 

Ostatní správce
Správce sborovny:   Nikola Hořejší  

 

Ročníkoví vedoucí
I. ročník Mgr. Libuše Novotná
II. ročník Mgr. Jitka Plašilová
III. ročník Mgr. Dana Srnková
IV. ročník Mgr. Pavlína Jirátová
V. ročník Mgr. Jitka Mouchová
VI. ročník Mgr. Lubomír Loukota
VII. ročník Mgr. Pavel Bednář
VIII. ročník Mgr. Iveta Nedvídková
IX. ročník Mgr. Hana Rücklová

 

Inventarizační komise
Mgr. Michaela Bašusová
Mgr. Libuše Novotná
Zita Ciglerová
Mgr. Josef Poslušný

 

Likvidační komise
Mgr. Pavel Peterka
Mgr. Pavel Bednář
Lubomír Hartl

 

Třídní učitelé

I.A Mgr. Srnková
I.B Mgr. Koubová
II.A Mgr. Mouchová
II.B Mgr. Novotná
III.A Mgr. Plašilová
III.B Mgr. Průšová
IV.A Mgr. Loukota
IV.B Mgr. Hejdová
V.A Mgr. Jirátová
V.B Svobodová
VI.A Mgr. Peterka
VI.B Mgr. Rücklová
VII. A Mgr. Oliveriusová
VII. B Mgr. Sedlecká
VIII. A Mgr.Bednář
VIII.B Mgr. Poslušný
IX. Mgr. Nedvídková

Netřídní učitelé

Mgr. Michaela Bašusová

Mgr. Pavel Ťupek

Radka Krbcová

Mgr. Věra Zimová

Mgr. Pavel Frič

Nikola Hořejší

Bc. Sedláčková Ivana

Mgr. Pluhařová Zuzana

Jana Kerlová – asistent pedagoga

Mgr. Jitka Malířová – asistent pedagoga

Jiřina Tomášová – asistent pedagoga

Hana Zahradníková– asistent pedagoga

Bc. Daniela Vobůrková – sociální pedagog

Seznam zaměstnanců je aktuální ke dni 27.8.2018

 

Napsat komentář