Zaměstnanci

Zaměstnanci školy
Vedení školy              
Ředitel školy:   Mgr. Pavel Ťupek        
Zástupkyně ředitele: Mgr. Michaela Bašusová      
Výchovná poradkyně: Mgr. Věra Zimová        
                 
Správa školy              
Ekonomka:   Jana Wiesnerová        
Tajemnice:   Lea Štočková; Olga Jelínková      
Vedoucí školní jídelny: Jiřina Bednářová        
Školník     Lubomír Hartl        
ICT správce   Mgr. Josef Poslušný        
                 
Funkce na škole související s pedagog. a org. činností a ochranou zdraví při práci
Výchovný poradce:     Mgr. Věra Zimová / Mgr. Petra Sedlecká  
Metodik prevence:     Mgr. Petra Sedlecká      
Vedoucí vychovatelka   Zita Žilovcová      
Poradce pro děti s poruchami učení: Mgr. Libuše Novotná      
Koordinátor zájmové činnosti (záj. kr.) Mgr. Pavel Peterka      
Kordinátor akcí MaK:   Mgr. Hana Rücklová      
Koordinátor EVVO:     Mgr. Věra Zimová      
Poradce BOZP:     Mgr. Michaela Bašusová    
Zdravotník:     Mgr. Věra Zimová      
                 
Vedoucí metod. orgánů Správce kabinetu   Správce učebny  
                 
1.-3. r. Novotná Libuše ČJ Sedlecká Petra Ch Ramajzlová Petra
4.-5. r. Průšová Petra CJ Sedláčková Ivana F Oliveriusová Iva
Č, Ov Sedlecká Petra OV Sedlecká Petra Nj Ngoc Ha Phamová Thi
M, F, Vt Nedvídková Iveta M Nedvídková Iveta Aj Sedláčková Iva
Zimová Věra Z Bednář Pavel Vt Poslušný Josef
Z, D Bednář Pavel Ch Ramajzlová Petra Zimová Věra
Vv, Hv Rücklová Hana F Oliveriusová Iva Hv Rücklová Hana
Tv Bednář Pavel Zimová Věra Vv Rücklová Hana
C.j. Sedláčková Ivana Vt Poslušný Josef ŠD I. Jiřenová Marcela
Ch Ramajzlová Petra Vv Rücklová Hana ŠD II. Žilovcová Zita
Peterka Pavel Hv Rücklová Hana      
      Tv Bednář Pavel Správce sborovny  
      Knihovna Hejdová Iva      
      Dílny Peterka Pavel      
      Pozemky Peterka Pavel      
      Cvič. K. Peterka Pavel      
      1.st. Novotná Libuše      
                 
Třídní učitelé     Netřídní učitelé      
I. A Mgr. Jirátová Pavlína   Mgr. Bašusová Michaela    
I. B Mgr. Kuncová Pavla   Mgr. Ťupek Pavel      
II. A Mgr. Srnková Dana   Mgr. Zimová Věra      
II. B Svobodová Veronika   Michaela Körschnerová      
III. A Mgr. Mouchová Jitka   Bc. Sedláčková Iva      
III. B Mgr. Novotná Libuše   Mgr. Ramajzlová Petra    
IV. A Mgr. Plašilová Jitka   Mgr. Ngoc Ha Phamová Thi    
IV. B Mgr. Průšová Petra            
V. A Mgr. Loukota Lubomír Asistenti pedagoga      
V. B Mgr. Hejdová Iva   Kerlová Jana      
VI. A Mgr. Nedvídková Iveta Mgr. Malířová Jitka      
VI. B Mgr. Poslušný Josef   Tomášová Jiřina      
VII. A Mgr. Peterka Pavel   Zahradníková Hana      
VII. B Mgr. Rücklová Hana   Jelínková Lucie        
VIII. A Mgr. Oliveriusová Iva          
VIII. B Mgr. Sedlecká Petra            
IX. Mgr. Bednář Pavel            

Napsat komentář