Zaměstnanci

 

Zaměstnanci školy

Vedení školy              
Ředitel školy:   Mgr. Pavel Ťupek        
Zástupkyně ředitele: Mgr. Michaela Bašusová      
Výchovná poradkyně: Mgr. Věra Zimová        
                 
Správa školy              
Ekonomka:   Jana Wiesnerová        
Tajemnice:   Lea Štočková; Olga Jelínková      
Vedoucí školní jídelny: Jiřina Bednářová        
Školník     Lubomír Hartl        
ICT správce   Mgr. Josef Poslušný        
                 
Funkce na škole související s pedagog. a org. činností a ochranou zdraví při práci
Výchovný poradce:     Mgr. Věra Zimová / Mgr. Petra Sedlecká  
Metodik prevence:     Mgr. Petra Sedlecká      
Vedoucí vychovatelka   Zita Žilovcová      
Poradce pro děti s poruchami učení: Mgr. Libuše Novotná      
Koordinátor zájmové činnosti (záj. kr.) Mgr. Pavel Peterka      
Kordinátor akcí MaK:   Mgr. Hana Rücklová      
Koordinátor EVVO:     Mgr. Věra Zimová      
Poradce BOZP:     Mgr. Michaela Bašusová    
Zdravotník:     Mgr. Věra Zimová      
                 
Vedoucí metod. orgánů Správce kabinetu   Správce učebny  
                 
1.-3. r. Novotná Libuše ČJ Sedlecká Petra Ch Ramajzlová Petra
4.-5. r. Průšová Petra CJ Sedláčková Ivana F Oliveriusová Iva
Č, Ov Sedlecká Petra OV Sedlecká Petra Nj Ngoc Ha Phamová Thi
M, F, Vt Nedvídková Iveta M Nedvídková Iveta Aj Sedláčková Iva
Zimová Věra Z Bednář Pavel Vt Poslušný Josef
Z, D Bednář Pavel Ch Ngoc Ha Phamová Thi Zimová Věra
Vv, Hv Rücklová Hana F Oliveriusová Iva Hv Rücklová Hana
Tv Bednář Pavel Zimová Věra Vv Rücklová Hana
C.j. Sedláčková Ivana Vt Poslušný Josef ŠD I. Jiřenová Marcela
Ch Ngoc Ha Phamová Thi Vv Rücklová Hana ŠD II. Žilovcová Zita
Peterka Pavel Hv Rücklová Hana      
Nj Ngoc Ha Phamová Thi   Tv Bednář Pavel Správce sborovny  
      Knihovna Srnková Dana      
      Dílny Peterka Pavel      
      Pozemky Peterka Pavel      
      Cvič. K. Peterka Pavel      
      1.st. Novotná Libuše      
                 
Třídní učitelé     Netřídní učitelé      
I. A Mgr. Mouchová Jitka   Mgr. Bašusová Michaela    
I. B Mgr. Novotná Libuše   Mgr. Ťupek Pavel      
II. A Mgr. Jirátová Pavlína   Mgr. Zimová Věra      
II. B Mgr. Kuncová Pavla   Bc. Körschnerová Michaela      
III. A Mgr. Srnková Dana   Bc. Sedláčková Iva      
III. B Svobodová Veronika   Mgr. Ngoc Ha Phamová Thi        
IV. A Mgr. Loukota Lubomír   Mgr. Hana Rücklová    
IV. B Bc. Zeman Gabriela            
V. A Mgr. Plašilová Jitka Asistenti pedagoga      
V. B Mgr. Průšová Petra   Kerlová Jana      
VI. A Mgr. Bednář Pavel Mgr. Malířová Jitka      
VI. B Mgr. Sedlecká Petra   Tomášová Jiřina      
VII. A Mgr. Nedvídková Iveta   Zahradníková Hana      
VII. B Mgr. Poslušný Josef   Jelínková Lucie        
VIII. A Mgr. Peterka Pavel          
VIII. B xxx            
IX. Mgr. Oliveriusová Iva            

 

Napsat komentář