Zaměstnanci

 

Zaměstnanci školy
Vedení školy              
Ředitel školy:   Mgr. Pavel Ťupek        
Zástupkyně ředitele: Mgr. Michaela Bašusová      
Výchovná poradkyně: Mgr. Věra Zimová        
                 
Správa školy              
Ekonomka:   Jana Wiesnerová        
Tajemnice:   Lea Štočková; Olga Jelínková      
Vedoucí školní jídelny: Jiřina Bednářová        
Školník     Lubomír Hartl        
ICT správce   Mgr. Josef Poslušný        
                 
Funkce na škole související s pedagog. a org. činností a ochranou zdraví při práci
Výchovný poradce:     Mgr. Věra Zimová / Mgr. Petra Sedlecká  
Metodik prevence:     Mgr. Petra Sedlecká      
Vedoucí vychovatelka   Zita Žilovcová      
Poradce pro děti s poruchami učení: Mgr. Libuše Novotná      
Koordinátor zájmové činnosti (záj. kr.) Mgr. Pavel Peterka      
Kordinátor akcí MaK:   Radka Krbcová      
Koordinátor EVVO:     Mgr. Věra Zimová      
Poradce BOZP:     Mgr. Michaela Bašusová    
Zdravotník:     Mgr. Věra Zimová      
                 
Vedoucí metod. orgánů Správce kabinetu   Správce učebny  
                 
1.-3. r. Novotná Libuše ČJ Sedlecká Petra Ch Houdková Hana
4.-5. r. Srnková Dana CJ Körschnerová Michaela F Oliveriusová Iva
Č, Ov Sedlecká Petra OV Sedlecká Petra Nj Hořejší Nikola
M, F, Vt Nedvídková Iveta M Nedvídková Iveta Aj Körschnerová Michaela
Zimová Věra Z Bednář Pavel Vt Poslušný Josef
Z, D Bednář Pavel Ch Houdková Hana Zimová Věra
Vv, Hv Poslušný Josef F Oliveriusová Iva Hv Zeman Gabriela
Tv Bednář Pavel Zimová Věra Vv Poslušný Josef
C.j. Šustrová Lenka Vt Poslušný Josef ŠD I. Jiřenová Marcela
Ch Ngoc Ha Phamová Thi Vv Poslušný Josef ŠD II. Žilovcová Zita
Peterka Pavel Hv Zeman Gabriela      
Nj
Ngoc Ha Phamová Thi
  Tv Bednář Pavel Správce sborovny  
      Knihovna Srnková Dana Krbcová Radka    
      Dílny Peterka Pavel      
      Pozemky Peterka Pavel      
      Cvič. K. Peterka Pavel      
      1.st. Novotná Libuše      
                 
Třídní učitelé     Netřídní učitelé      
I. A Mgr. Jirátová Pavlína   Mgr. Bašusová Michaela    
I. B Mgr. Kuncová Pavla   Mgr. Ťupek Pavel      
II. A Mgr. Plašilová Jitka   Mgr. Zimová Věra      
II. B Mgr. Průšová Petra   Bc. Körschnerová Michaela      
III. A Mgr. Mouchová Jika   Bc. Houdková Hana      
III. B x   Bc. Hořejší Nikola        
IV. A Mgr. Zeman Gabriela   Mgr. Šustrová Lenka    
IV. B Mgr. Novotná Libuše            
V. A Mgr. Srnková Dana Asistenti pedagoga      
V. B Mgr. Loukota Lubomír   Kerlová Jana      
VI. A Krbcová Radka Mgr. Malířová Jitka      
VI. B Mgr. Peterka Pavel   Tomášová Jiřina      
VII. A Mgr. Oliveriusová Ivana   Zahradníková Hana      
VII. B Mgr. Poslušný Josef            
VIII. A Mgr. Bednář Pavel          
VIII. B Mgr. Sedlecká Petra            
IX. Mgr. Nedvídková Iveta            
                 
Ročníkoví vedoucí:
               
                 
1. r. Jirátová Pavlína
 
4. r. Zeman Gabriela
 
7. r. Oliveriusová Ivana
       
2. r. Průšová Petra
 
5. r. Loukota Lubomír
 
8. r. Sedlecká Petra
       
3. r. Mouchová Jitka
 
6. r. Krbcová Radka
 
9. r. Nedvídková Iveta
       
                 
Inventarizační komise
               
Bašusová Michaela, Novotná Libuše, Žilovcová Zita, Poslušný Josef
               
Likvidační komise
               
Peterka Pavel, Bednář Pavel, Hartl Lubomír
               

Napsat komentář