Zaměstnanci

 

Zaměstnanci školy
Vedení školy              
Ředitel školy:   Mgr. Pavel Ťupek        
Zástupkyně ředitele: Mgr. Michaela Bašusová      
Výchovná poradkyně: Mgr. Pavla Kuncová        
                 
Správa školy              
Ekonomka:   Jana Wiesnerová        
Tajemnice:   Lea Štočková; Olga Jelínková      
Vedoucí školní jídelny: Jiřina Bednářová        
Školník     Lubomír Hartl        
ICT správce   Mgr. Josef Poslušný        
                 
Funkce na škole související s pedagog. a org. činností a ochranou zdraví při práci
Výchovný poradce:     Mgr. Pavla Kuncová / Mgr. Petra Sedlecká  
Metodik prevence:     Mgr. Petra Sedlecká      
Vedoucí vychovatelka   Zita Žilovcová      
Poradce pro děti s poruchami učení:        
Koordinátor zájmové činnosti (záj. kr.) Mgr. Hořejší Nikola      
Kordinátor akcí MaK:   Radka Krbcová      
Koordinátor EVVO:     Mgr. Věra Zimová      
Poradce BOZP:     Mgr. Michaela Bašusová    
Zdravotník:     Mgr. Ivana Oliveriusová      
                 
Vedoucí metod. orgánů Správce kabinetu   Správce učebny  
                 
1.-3. r. Mgr. Matějková Jitka ČJ Mgr. Sedlecká Petra Ch Kopuncová Magdaléna
4.-5. r. Mgr. Novotná Libuše CJ Bc. Körschnerová Michaela F Oliveriusová Iva
Ov, Z, D Mgr. Sedlecká Petra OV Mgr. Sedlecká Petra Nj Hořejší Nikola
M Mgr. Nedvídková Iveta M Mgr. Nedvídková Iveta Aj Körschnerová Michaela
Př, CH, F Mgr. Zimová Věra Z Mgr. Bednář Pavel Vt Poslušný Josef
Vv, Hv, TV, Vt, Pč Mgr. Poslušný Josef Ch Mgr. Kopuncová Magdaléna Zimová Věra
Čj, Cj Krbcová Radka F Mgr. Oliveriusová Iva Hv Svobodová Veronika
    Mgr. Zimová Věra Vv Poslušný Josef
    Vt Mgr. Poslušný Josef ŠD I. Jiřenová Marcela
    Vv Mgr. Poslušný Josef ŠD II. Žilovcová Zita
    Hv Mgr. Matějková Jitka      
      Tv Mgr. Bednář Pavel Správce sborovny  
      Knihovna Mgr. Srnková Dana Krbcová Radka    
      Dílny Bc. Přibyl Václav      
      Pozemky Bc. Přibyl Václav      
      Cvič. K. Bc. Přibyl Václav      
      1.st. Novotná Libuše      
Mentor učitele                
Sedlecká Petra (Přibyl)              
Nedvídková Iveta (Körschnerová)              
Zimová Věra (Kopuncová)              
Oliveriusová Ivana (Krbcová)              
                 
Třídní učitelé     Netřídní učitelé      
I. A Mgr. Matějková Jitka   Mgr. Bašusová Michaela    
I. B Mgr. Srnková Dana   Mgr. Ťupek Pavel      
II. A Mgr. Jirátová Pavlína   Mgr. Zimová Věra      
II. B Mgr. Kuncová Pavla   Bc. Přibyl Václav      
III. A Mgr. Průšová Petra   Mgr, Hořejší Nikola      
III. B Mgr. Plašilová Jitka   Mgr. Kopuncová Magdaléna      
IV. A Mgr. Loukota Lubomír   Mgr. Šustrová Lenka    
IV. B xxx          
V. A Mgr. Zeman Gabriela Asistenti pedagoga      
V. B Mgr. Novotná Libuše   Balková Lenka      
VI. A Bc. Körschnerová Michaela Mgr. Brožková Ivana      
VI. B Mgr. Nedvídková Iveta   Mgr. Jirsáková Pavlína      
VII. A Krbcová Radka   Kerlová jana      
VII. B xxx   Mgr. Koubová Jarmila      
VIII. A Mgr. Oliveriusová Ivana Mgr. Malířová Jitka      
VIII. B Mgr. Poslušný Josef   Stejskalová Kateřina      
IX. A Mgr. Bednář Pavel   Tomášová Jiřina      
IX. B
Mgr. Sedlecká Petra
    Zahradníková Hana      
Ročníkoví vedoucí:              
               
1. r. Matějková Jitka
 
4. r. Loukota Lubomír
 
7. r. Krbcová Radka
       
2. r. Jirátová Pavlína  
5. r. Novotná Libuše
 
8. r. Oliveriusová Ivana
       
3. r. Průšová Petra  
6. r. Nedvídková Iveta
 
9. r. Sedlecká Petra
       
                 
Inventarizační komise
               
Bašusová Michaela, Novotná Libuše, Žilovcová Zita, Poslušný Josef
               
Likvidační komise                
Peterka Pavel, Bednář Pavel, Hartl Lubomír
               

Napsat komentář