Zaměstnanci

 

Vedení školy

Ředitel školy:
Mgr. Pavel Ťupek
Zástupkyně ředitele:
Mgr. Michaela Bašusová
Výchovná poradkyně:
Mgr. Věra Zimová

 

Správa školy

Ekonomka:
Jana Wiesnerová
Tajemnice:
Lea Štočková, Olga Jelínková
Vedoucí školní jídelny:
Jiřina Bednářová
Školník:
Lubomír Hartl
ICT správce:
Bc. Josef Poslušný

 

 

Funkce na škole související s pedagogickou a organizační činností a ochranou zdraví při práci

Výchovný poradce:
Mgr. Věra Zimová / Mgr. Petra Sedlecká
Metodik prevence:
Mgr. Petra Sedlecká
Vedoucí vychovatelka:
Zita Cíglerová
Poradce pro děti s poruchami učení:
Mgr. Libuše Novotná
Koordinátorka zájmové činnosti (záj. kr.):
Mgr. Pavel Peterka
Koordinátorka akcí MaK:
Mgr. Hana Rücklová
Koordinátor EVVO
Mgr. Věra Zimová
Poradce pro BOZP :
Mgr. Michaela Bašusová
Zdravotník
Mgr. Věra Zimová

 

Vedoucí metodických orgánů

Metodické sdružení uč. 1.-3.roč:
Mgr. Libuše Novotná
Metodické sdružení uč. 4.-5.roč.:
Mgr. Pavlína Jirátková
Předmětová komise Čj, Ov:
Mgr. Petra Sedlecká
Předmětová komise M, F, Vt:
Mgr. Iveta Nedvídková
Předmětová komise Př
Mgr. Věra Zimová
Předmětová komise Z, D, Tv:
Mgr. Pavel Bednář
Předmětová komise Vv, Hv:
Mgr. Hana Rücklová
Předmětová komise Ch, Pč:
Mgr. Ramajzlová Petra
Předmětová komise C.j.:
Bc. Michaela Rodová

 

Správce kabinetu

Kabinet ČJ:
Mgr. Petra Sedlecká
Kabinet AJ:
Radka Krbcová
Kabinet Ov:
Mgr. Petra Sedlecká
Kabinet M:
Mgr. Iveta Nedvídková
Kabinet Z:
Mgr. Pavel Bednář
Kabinet Ch:
Mgr. Petra Ramajzlová
Kabinet F:
Mgr. Petra Ramajzlová
Kabinet Př:
Mgr. Věra Zimová
Kabinet Vt:
Bc. Josef Poslušný
Dílny:
Mgr. Pavel Peterka
Pozemky:
Mgr. Pavel Peterka
Cvič.k.:
Mgr. Petra Ramajzlová
Kabinet Vv:
Mgr. Hana Rücklová
Kabinet Hv:
Mgr. Hana Rücklová
Kabinet Tv:
Mgr. Pavel Bednář
1. stupeň
Mgr. Libuše Novotná
Knihovna
Mgr. Jarmila Koubová

 

 

Správce učebny

Učebna Ch:
Mgr. Petra Ramajzlová
Učebna F:
Mgr. Petra Ramajzlová
Učebna Nj:
Nikola Hořejší
Učebna Aj:
Bc. Michaela Rodová
Učebna Vt:
Bc. Josef Poslušný
Učebna Př:
Mgr. Věra Zimová
Učebna Hv:
Mgr. Hana Rücklová
Učebna Vv:
Mgr. Hana Rücklová
Školní družina I.:
Marcela Jiřenová
Školní družina II.:
Zita Ciglerová

 

Ostatní správce

Správce sborovny:   
Radka Krbcová

 

Ročníkoví vedoucí

I. ročník
Mgr. Libuše Novotná
II. ročník
Mgr. Jitka Plašilová
III. ročník
Mgr. Dana Srnková
IV. ročník
Mgr. Pavlína Jirátová
V. ročník
Mgr. Jitka Mouchová
VI. ročník
Mgr. Lubomír Loukota
VII. ročník
Mgr. Pavel Bednář
VIII. ročník
Mgr. Iveta Nedvídková
IX. ročník
Mgr. Hana Rücklová

 

Inventarizační komise

Mgr. Michaela Bašusová
Mgr. Libuše Novotná
Zita Ciglerová
Mgr. Ramajzlová Petra

 

Likvidační komise

Mgr. Pavel Peterka
Mgr. Pavel Bednář
Lubomír Hartl

 

Třídní učitelé

I.A

Mgr. Mouchová

I.B

Mgr. Novotná

II.A

Mgr. Plašilová

II.B

Mgr. Průšová

III.A

Mgr. Srnková

III.B

Mgr. Koubová

IV.A

Mgr. Jirátová

IV.B

Mgr. Svobodová

V.A

Mgr. Hejdová

V.B

Mgr. Loukota

VI.A

Mgr. Oliveriusová

VI.B

Mgr. Sedlecká

VII. A

Mgr. Bednář

VII. B

Mgr. Ramajzlová

VIII. A

Mgr. Nedvídková

VIII.B

Mgr. Peterka

IX.

  Mgr. Rücklová

Netřídní učitelé

Mgr. Michaela Bašusová
Mgr. Pavel Ťupek
Radka Krbcová
Mgr. Věra Zimová
Bc. Josef Poslušný
Bc. Michaela Rodová
Nikola Hořejší
Jana Kerlová – asistent pedagoga
Mgr. Jitka Malířová – asistent pedagoga
Jiřina Tomášová – asistent pedagoga
Bc. Daniela Vobůrková – sociální pedagog


Seznam zaměstnanců je aktuální ke dni 4.9.2017

Napsat komentář