Nezařazené

Dlouhodobé preventivní aktivity pro žáky- 2018/19

 

programy realizované ve škole externími spolupracovníky

 

Třída

Název a forma aktivity, akce Datum Realizátor

Odpovědný pracovník školy

1.AB

Hravě bez úrazu, Hravě o hygieně 2. pol. SZÚ Mgr. Sedlecká

2.A

Hravě bez úrazu, Putování za zdravím 2.11.2018, 2. pol. SZÚ Mgr. Sedlecká

3.AB

Putování za zdravým jídlem, Putování za zdravým pohybem 31.10.2018, 2. pol. SZÚ Mgr. Sedlecká

5.A

Putování za zdravým jídlem, Nástrahy internetu 2.11.2018, 2. pol. SZÚ Mgr. Sedlecká

7.AB

Nástrahy internetu, Zdravý životní styl 5.10.2018, 2. pol. SZÚ Mgr. Sedlecká

8.B, 9.

Reprodukční zdraví, HOP aneb Hravě o pohlavních chorobách 2.11.2018, 2. pol. SZÚ Mgr. Sedlecká

1.- 9.roč.

Bezpečně do školy v jednání PČR Mgr. Sedlecká

5.AB

Všeho s (M)írou 1.+2.pol. White Light Mgr. Sedlecká

2.AB,

6.AB

Hasík

(beseda+prožitková aktivita+ exkurze na HZS)

v  jednání HZS ČR Mgr. Sedlecká

7.,8.,9.

Poruchy příjmu potravy, anorexie Listopad/prosinec Cepoz Mgr. Sedlecká

7.roč.

Děti a právo- výchovné problémy, záškoláctví, návykové látky, (předávání informací, beseda) 2. pololetí Bc. Ivana Martincová (OSP) Mgr. Sedlecká

1—9.

Konzultace s kurátorkou

(pro žáky i pedagogy)

Každé 1. úterý v měsíci Bc. Ivana Martincová (OSP)

Mgr. Sedlecká

 

Další aktivity v oblasti prevence rizikového chování- viz.  Preventivní program školy

Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Dlouhodobé preventivní aktivity pro žáky- 2018/19