Strom Svobody – hledáme pamětníky.

Před naší školou roste řada vzrostlých stromů. Jeden z nich má však zajímavou historii. Jedná se o lípu, která byla 25.října 1968 vysazena jako Strom svobody. Letos je jí tedy přesně 50let.

K 100. výročí republiky bychom chtěli na tuto událost navázat. Nebudeme vysazovat lípu novou, ale pokusíme se zjistit co nejvíce o tomto památném stromu. Ve školní kronice jsme objevili základní informace.

„Dne 25. října 1968 byla před školní budovou zasazena lípa Svobody. Žáci z naší školy i ze 16.ZDŠ se shromáždili před školní budovou, kde k nim promluvila učitelka Jindra Rydvalová. Slavnost byla doplněna přednesením několika básní a zazpíváním písní.“

 Hledáme pamětníky, kteří by přidali svou vzpomínku či fotografii. Pokud jste se účastnili vysazování lípy a chcete se s námi o své vzpomínky podělit, kontaktujte nás na adrese ZŠ Karla IV. 1024/19 Ústí nad Labem 400 03 nebo e.mailem zsul.karlaiv@seznam.cz. Informace najdete i na www.zskarlaiv.cz  . Potěší nás i osobní setkání.

Mgr. Michaela Bašusová