Články Komentáře

Základní škola Ústí nad Labem, Karla IV. 1024/19, příspěvková organizace » Fotogalerie 2017-18

Předávání Slabikáře – 1. třídy

13. prosinec byl pro prvňáčky slavnostním dnem. Za jejich snahu a píli obdrželi od svých třídních učitelek a paní zástupkyně svůj první Slabikář, ve kterém budou poznávat nová písmena a zdokonalovat se ve čtení. Všem prvňáčkům přejeme mnoho úspěchů na cestě poznání se Slabikářem… Mgr. Jitka Mouchová, Mgr. Libuše Novotná … Celý článek »

Zařazeno v: Fotogalerie 2017-18, I.A, I.B, školní akce 17/18

Návštěva baletního představení Louskáček

V sobotu 2. prosince si děti z první třídy vyšly na odpolední baletní představení Louskáček do Severočeského divadla v Ústí nad Labem, aby nasály vánoční atmosféru.. Většina z nich baletní představení ještě neviděla, ale i tak se představení většině z nich líbilo. Mgr. Jitka Mouchová … Celý článek »

Zařazeno v: Fotogalerie 2017-18, I.A, školní akce 17/18

Čertí den v 1. A

5. prosince se proměnila naše třída v čertí peklíčko. Děti přišly převlečeny za čertíky a plnily úkoly z různých předmětů – matematiky , českého jazyka, prvouky, … naučily se písničku o čertích slavnostech, ke které si zatancovaly a zahrály na hudební nástroje. Nebály se ani Mikuláše a čertů, kteří je přišli za jejich práci odměnit… Mgr. Jitka Mouchová, Mgr. Libuše Novotná … Celý článek »

Zařazeno v: Fotogalerie 2017-18, I.A, školní akce 17/18

Knihovna 1.A

Ve středu 8. 11. jsme poprvé se třídou 1.A navštívili knihovnu na Kamenném vrchu. Většina dětí byla v knihovně poprvé. Paní knihovnice si povídala s dětmi o knížkách, zacházení s nimi a jejich půjčování. Na závěr si mohly děti knížky prohlédnout. Většina z nich už se těší, až si je bude umět i přečíst… Mgr. Jitka Mouchová … Celý článek »

Zařazeno v: Fotogalerie 2017-18, I.A, školní akce 17/18

Mikulášská nadílka na ZŠ Karla IV.

Podle dlouhodobé tradice se žáci 9. třídy společně s třídní učitelkou proměnili 5. 12. v pekelná a andělská stvoření. Vedeni Mikulášem zavítali do všech tříd a MŠ. Po odměnách hodným žákům a trestání hříšníků došlo i na společný zpěv, taneček a společné focení. Mgr. H. Rücklová … Celý článek »

Zařazeno v: Fotogalerie 2017-18, školní akce 17/18

HASÍK

  Primární prevence rizikového chování je na naší škole uskutečňována v rámci vzdělávacího procesu, volnočasových aktivit, školních akcí i jednorázových akcí tříd (i v odpoledních hodinách mimo vyučování nebo o víkendu).Škola upřednostňuje aktivity, které jsou dlouhodobé a interaktivní, založené na podpoře vlastní aktivity žáků, pestrosti forem preventivní práce s žáky, proto i v letošním školním roce se naši žáci zapojili do programů HASÍK, HOP aneb HRAVĚ O PREVENCI, BEZPEČNĚ DO ŠKOLY A KURZU 1. POMOCI. Třídy 2.AB a  6. AB  absolvovaly v listopadu preventivně výchovný program vedený vyškolenými  příslušníky HZS Ústeckého kraje z řad požárních preventistů a výjezdových hasičů. Cílem tohoto programu je naučit děti vyhýbat se nebezpečným situacím a co dělat, pokud taková situace nastane. Každá třída měla 2x hodinový program, který ještě bude doplněn exkurzí na Požární stanici UL.  Protože program byl nejen velmi … Celý článek »

Zařazeno v: Fotogalerie 2017-18, II.B, školní akce 17/18

HOP aneb Hravě o prevenci- 2.AB,3.AB,4.A,5.AB,9.tř.

Tohoto projektu realizovaného pod vedením lektorek ze Státního zdravotnického ústavu se zúčastnili žáci 2.AB,3.AB (Hravě bez úrazu), 4.A (Putováním za zdravím), 5.AB (Putování za zdravým jídlem) a 9. třída (HOP aneb Hravě o pohlavně přenosných chorobách). Každá třída během 2 dvouhodinových bloků hravou formou (diskuse, soutěže, aktivizační hry) získala nové informace z dané oblasti tak, aby byl naplněn cíl projektu-především podporovat zdravý styl života a předcházet rizikovému chování. Paní lektorka získala naopak občas zajímavé názory, nápady či neobvyklé dotazy od deváťáků, až jí občas cukaly koutky smíchy. JVe 2. pololetí každá z těchto tříd absolvuje další 2 dvouhodinové bloky, tentokrát zaměřené na jiné téma. Mgr.P.Sedlecká … Celý článek »

Zařazeno v: Fotogalerie 2017-18, II.A, IX, školní akce 17/18, V.A, V.B

Projekt Bezpečně do školy (Policie) -1.-9. ročník

V rámci tohoto projektu Mgr. D. Vrúblová, preventistka kriminality PČR, prošla s každou třídou předem stanovené téma z oblasti prevence rizikového chování (seznámení s PČR, bezpečnost na silnici, šikana, kyberšikana, krádež, návykové látky, závislosti, trestní odpovědnost,…). Přednáška doplněná diskusí byla vždy pro každou třídu zvlášť, takže se všichni žáci mohli aktivně zapojit, zeptat se na to, co je zajímá. Osmáky samozřejmě nejvíce zajímal „drogový kufřík“ se vzorky J. Ve 2. pololetí bude navazovat 2. část programu, příští rok by se měl celý projekt opakovat a každá třída naváže dalším tématem. Mgr.P.Sedlecká   … Celý článek »

Zařazeno v: Fotogalerie 2017-18, školní akce 17/18

Kurz 1. pomoci- 8.AB

Obě 8. třídy absolvovaly i v letošním školním roce alespoň základní kurz 1.pomoci. Tentokrát si tuto praktickou vzdělávací aktivitu připravili studenti Vyšší odborné školy zdravotnické a SŠZ v UL- Jan Pilník (bývalý žák naší školy) a Jan Jelínek. Měli pro naše žáky připravenou přednášku s praktickou ukázkou resuscitace a ošetření tepenného krvácení. Žáci se pod jejich vedením a odborným dohledem učili masáž srdce  i obvázat ránu tak, aby v budoucnu třeba jednou někomu mohli i zachránit život. Někteří se sice zpočátku zdráhali, styděli a nebo báli, ale nakonec je praktické aktivity i přátelský přístup obou studentů tak vtáhly, že 2 hodiny uplynuly jako  nic J. Mgr.P.Sedlecká … Celý článek »

Zařazeno v: Fotogalerie 2017-18, školní akce 17/18, VIII.A

Výlet školní družiny

V sobotu 25. listopadu jsme se s družinou vypravili do Šestajovic, kde jsme navštívili místní svíčkárnu. Vyzkoušeli jsme si, jak se vyrábí voskové ozdobičky na stromeček, zdobili svíčky a nasypali do pytlíčků koupelovou sůl. Venku jsme si prohlédli mini farmu, kde jsme viděli ovečky, kozičky, prasátka a kohouta. A poté, co jsme se posilnili svačinkou od maminek, jsme si v krámečku nakoupili drobné suvenýry. Výlet se nám moc líbil a těšíme se na další. … Celý článek »

Zařazeno v: Družina, Fotogalerie 2017-18, školní akce 17/18