Drážďany – naučný výlet do německé ZOO

Dne 19.06.2018 se konala exkurze našich žáků 7., 8. a 9. tříd do Drážďan. Zde jsme si prohlédli nejprve historické skvosty tohoto města a poté jsme se přesunuli do drážďanské ZOO. Na tomto místě byly děti rozděleni do skupin, ve kterých řešily v rámci výuky německého jazyka různé úkoly. Exkurze se velmi vydařila a všem se i moc líbila. V budoucnu určitě…

Continue Reading

Úprava fotografií na tvořivé informatice

S žáky ze sedmých, osmých a devátých tříd se na předmětu Tvořivá informatika učíme pracovat v programu Gimp, který slouží na úpravu rastrových obrázků. Podívejte, co jsme se již naučili: Virtuální úklid krajnice:                                 Omládnutí zkaženého rajčete:                …

Continue Reading

Fotoprojekt Tvořivé informatiky

Žáci 7.A, 7.B, 8. a 9. třídy se při hodinách učili jak správně vybírat fotoaparát, jak jej správně nastavit a jak správně fotit. Také jsme se pokusili správným nastavením vylepšit kvalitu našich fotografií, které pořizujeme chytrými telefony. Poté se pokoušeli získané znalosti uplatnit v praxi. Výsledky naší činnosti najdete v následujících fotografiích: Makro fotografie:            …

Continue Reading

Tajný život města – škola – 7.A

Podařilo se nám zapojit do mezinárodního projektu-ČR, SK, Francie . Cíl projektu je dostat děti ven a mapovat byliny a dřeviny ve svém okolí. K mapování používáme tablety, mobilní telefony a fotoaparáty. Vše kvalitní určíme a pošleme na centrálu do Francie. Záleží na kvalitě a množství zmapovaných rostlin. Můžete nám pomoci i vy a posílat fota na mail : tajkytkaiv@seznam.cz…

Continue Reading

Aprílová brigádička – úklid klestí se 7. A

[gallery ids="17816,17817,17818,17819,17820,17821,17822,17823"] Brigádička 1.4.,to není apríl :) V tento den jsme se sešli spolu s dětmi ze 7.A -10 na práci na školní zahradě. Pustili jsme se do likvidace ostružin,plevele a náletových dřevin. Bylo to fajn. Všem moc děkuji a doufám že i ostatní se k nám někdy přidají. :) Zimová

Continue Reading

Program primární prevence rizikového chování (5. – 8. ročník)

V lednu a únoru na naší škole probíhá 2. blok preventivního programu VŠEHO JENOM S (M)ÍROU, do kterého je zapojen 5.- 8. ročník (všechny třídy) .Program sestavili odborníci v oboru primární prevence a adiktologie společnosti WHITE LIGHT I, z.ú., která je klinickým pracovištěm 1. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy – kliniky adiktologie. Program je zaměřen na prevenci gamblingu, alkoholu a tabáku…

Continue Reading

Záchranáři v 6.A

Ve středu 4. května jsme při hodině občanské výchovy přivítali p. učitele Dümonta, který si pro nás připravil záchranářskou hodinu. Některé z nás předem namaskoval, aby zranění vypadala opravdově, a my ostatní jsme je zachraňovali „jako o život“ J. Vyzkoušeli jsme si také masáž srdce na figuríně. Hodina byla velmi zajímavá a praktická a my jen doufáme, že získanými dovednostmi třeba…

Continue Reading

VI. třídy a „Jak se (ne)stát závislákem“

Žáci VI. tříd se během dvou návštěv v PPP Ústí nad Labem zúčastnili interaktivního programu s tématikou primární prevence některých druhů návykového chování s rizikem vzniku závislosti (kouření, alkohol, nelegální drogy, virtuální realita). Program měl formu zábavné soutěžní hry s několika stanovišti, na kterých děti plnily úkoly a sbíraly body. Když děti prošly všechny stanoviště, následoval závěrečný test, zhodnocení a rozdávání sladkých odměn nejlepším…

Continue Reading

Vánoce v Zubrnicích

Jet na školní výlet v neděli před Vánoci? V naší škole nic novéhoJ V neděli (13.12.2015) jsme se zúčastnili výletu do skanzenu v Zubrnicích ( děti ze VI. A. a VI. B.). Seznámili jsme se vánočními zvyky, o kterých většina z nás už nemá žádné tušení. Dále jsme viděli ukázky tradičních jídel, výrobky z vlny, výrobu vánočních ozdob z korálků, slámy apod. Vánoční lidové zvyky jsme objevovali…

Continue Reading