Školní výlet Dětenice a Škoda Mladá Boleslav

21. 6. 2018 se 28 žáků 2. stupně a 2 vyučující – Mgr. Rücklová a Mgr.
Nedvídková vypravili na celodenní výlet. Program byl velmi pestrý.
Prohlídka zámku v Dětenicích s vtipným komentářem čarodějnice, další
čarodějnice nás provedla interaktivní expozicí o historii piva v místním
pivovaru, oběd ve středověké krčmě, zámecká zahrada, kolbiště, zajímavá
prohlídka Škody muzea a atraktivní prohlídka moderního provozu závodu
(lisovna plechů, montování součástek do automobilů).