Drážďany – naučný výlet do německé ZOO

Dne 19.06.2018 se konala exkurze našich žáků 7., 8. a 9. tříd do Drážďan. Zde jsme si prohlédli nejprve historické skvosty tohoto města a poté jsme se přesunuli do drážďanské ZOO. Na tomto místě byly děti rozděleni do skupin, ve kterých řešily v rámci výuky německého jazyka různé úkoly. Exkurze se velmi vydařila a všem se i moc líbila. V budoucnu určitě…

Continue Reading

Úprava fotografií na tvořivé informatice

S žáky ze sedmých, osmých a devátých tříd se na předmětu Tvořivá informatika učíme pracovat v programu Gimp, který slouží na úpravu rastrových obrázků. Podívejte, co jsme se již naučili: Virtuální úklid krajnice:                                 Omládnutí zkaženého rajčete:                …

Continue Reading

Fotoprojekt Tvořivé informatiky

Žáci 7.A, 7.B, 8. a 9. třídy se při hodinách učili jak správně vybírat fotoaparát, jak jej správně nastavit a jak správně fotit. Také jsme se pokusili správným nastavením vylepšit kvalitu našich fotografií, které pořizujeme chytrými telefony. Poté se pokoušeli získané znalosti uplatnit v praxi. Výsledky naší činnosti najdete v následujících fotografiích: Makro fotografie:            …

Continue Reading

Program primární prevence rizikového chování (5. – 8. ročník)

V lednu a únoru na naší škole probíhá 2. blok preventivního programu VŠEHO JENOM S (M)ÍROU, do kterého je zapojen 5.- 8. ročník (všechny třídy) .Program sestavili odborníci v oboru primární prevence a adiktologie společnosti WHITE LIGHT I, z.ú., která je klinickým pracovištěm 1. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy – kliniky adiktologie. Program je zaměřen na prevenci gamblingu, alkoholu a tabáku…

Continue Reading

VI. třídy a „Jak se (ne)stát závislákem“

Žáci VI. tříd se během dvou návštěv v PPP Ústí nad Labem zúčastnili interaktivního programu s tématikou primární prevence některých druhů návykového chování s rizikem vzniku závislosti (kouření, alkohol, nelegální drogy, virtuální realita). Program měl formu zábavné soutěžní hry s několika stanovišti, na kterých děti plnily úkoly a sbíraly body. Když děti prošly všechny stanoviště, následoval závěrečný test, zhodnocení a rozdávání sladkých odměn nejlepším…

Continue Reading

Vánoce v Zubrnicích

Jet na školní výlet v neděli před Vánoci? V naší škole nic novéhoJ V neděli (13.12.2015) jsme se zúčastnili výletu do skanzenu v Zubrnicích ( děti ze VI. A. a VI. B.). Seznámili jsme se vánočními zvyky, o kterých většina z nás už nemá žádné tušení. Dále jsme viděli ukázky tradičních jídel, výrobky z vlny, výrobu vánočních ozdob z korálků, slámy apod. Vánoční lidové zvyky jsme objevovali…

Continue Reading

“Srdce s láskou darované”

Na začátku školního roku žáci všech tříd 2. stupně vytvářeli na hodinách výtvarné výchovy do jednotného tvaru srdce antistresové omalovánky. Šest prací žákyň z deváté a osmých tříd jsem vybrala a zaslala do soutěže "Srdce s láskou darované". Kromě výtvarné práce se ještě hodnotí průvodní dopis, ze kterého je zřejmé, komu byly práce věnovány a zaslány. To vše, včetně fotografií,…

Continue Reading

Cesta do minulosti

Dne 13.11. jsme pořádali tradiční nocování pro žáky 4. - 9. tříd. Tentokrát bylo tématem celého večera cestování v čase, ale tentokráte proti směru proudu času. Žáci se ocitli v pravěku mezi dinosaury, kde museli prokázat svou fyzickou zdatnost v boji o přežití. Poté se dostali do Egypta jako archeologové, naučili se rozluštit starodávný text a poté vykopávali úlomky kameninových…

Continue Reading