Program primární prevence rizikového chování (5. – 8. ročník)

V lednu a únoru na naší škole probíhá 2. blok preventivního programu VŠEHO JENOM S (M)ÍROU, do kterého je zapojen 5.- 8. ročník (všechny třídy) .Program sestavili odborníci v oboru primární prevence a adiktologie společnosti WHITE LIGHT I, z.ú., která Číst dále…

VI. třídy a „Jak se (ne)stát závislákem“

Žáci VI. tříd se během dvou návštěv v PPP Ústí nad Labem zúčastnili interaktivního programu s tématikou primární prevence některých druhů návykového chování s rizikem vzniku závislosti (kouření, alkohol, nelegální drogy, virtuální realita). Program měl formu zábavné soutěžní hry s několika stanovišti, na kterých Číst dále…

“Srdce s láskou darované”

Na začátku školního roku žáci všech tříd 2. stupně vytvářeli na hodinách výtvarné výchovy do jednotného tvaru srdce antistresové omalovánky. Šest prací žákyň z deváté a osmých tříd jsem vybrala a zaslala do soutěže “Srdce s láskou darované”. Kromě výtvarné Číst dále…

Cesta do minulosti

Dne 13.11. jsme pořádali tradiční nocování pro žáky 4. – 9. tříd. Tentokrát bylo tématem celého večera cestování v čase, ale tentokráte proti směru proudu času. Žáci se ocitli v pravěku mezi dinosaury, kde museli prokázat svou fyzickou zdatnost v Číst dále…