Vracení učebnic

Vracení učebnic probíhá v každé třídě individuálně po domluvě s třídním učitelem.Nejpozději však odevzdat do 26.6. 2020Učebnice musí být podepsané, vygumované, popřípadě slepené. Společně s učebnicemi přineste také žákovskou knížku. Informace pro některé třídy Mgr. Plašilová – každý den do Číst dále…

Otevření škol- nové informace

Informace pro rodiče Otevření školy od 11.5.2020 a 25.5.2020 Vážení rodiče, Od 11.5.2020 došlo k otevření školy pro žáky 9.třídy.  Rodiče žáků této třídy již byli informováni.  11.5.2020 zahajuje také činnost Pedagogicko- psychologická poradna Ústeckého kraje, Čelakovského 2, Ústí nad Labem Číst dále…