• Pro rodiče

  Vracení učebnic

  Vracení učebnic probíhá v každé třídě individuálně po domluvě s třídním učitelem.Nejpozději však odevzdat do 26.6. 2020Učebnice musí být podepsané, vygumované, popřípadě slepené. Společně s učebnicemi přineste také žákovskou knížku. Informace pro některé třídy Mgr. Plašilová – každý den do 24.6.20 v 11:45 jiný čas po předchozí domluvě. +450 kč na další školní rok. Uhradit do 24.6.20 Mgr. Loukota – každý den od 8:00 do 13:00Svobodová – každý den od 9:00 do 11:00Mgr. Poslušný – 22. – 23. 6. 20 od 10:00 do 11:00Mgr. Rücklová – 23.6. od 8:15 do 12:00 ( pro ty, kteří nechodí do školy)Mgr. Bednář – 18.6. a 15.6. 20 od 8:00 do 13:00

  Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Vracení učebnic
 • Pro rodiče

  Slučování budoucích 8. a 9. tříd

  Vážení rodiče, od školního roku 2020/2021 dojde ke snížení počtu žáků v 8. a 9. ročnících. Na základě snížení počtu dětí v těchto ročnících jsme nuceni z ekonomických důvodů třídy ročníků 8. a 9. spojit do jedné třídy 8. ročníku a jedné třídy 9. ročníku. Třídním učitelem v 8.třídě bude Mgr. Pavel Peterka a třídní učitelkou v 9. třídě bude Mgr. Iva Oliveriusová. Děkujeme za pochopení

  Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Slučování budoucích 8. a 9. tříd
 • Pro rodiče

  Harmonogram vydávání vysvědčení

  Vážení rodiče, vzhledem k uvolňování mimořádných opatření bude vysvědčení vydáváno dne 30.6.2020 takto: První stupeň V 7:50 si žáky prvního stupně vyzvednou třídní učitelé před budovou školy. Žáci budou vybaveni rouškou pro pobyt ve vnitřních prostorách školy. Rodičům a doprovodu není povolen vstup do budovy.   Druhý stupeň V 8:00 si žáky druhého stupně vyzvednou třídní učitelé před budovou školy. Žáci budou vybaveni rouškou pro pobyt ve vnitřních prostorách školy. Rodičům a doprovodu není povolen vstup do budovy.   Předpokládaný konec vydávání vysvědčení bude cca 9:00, kdy žáci školu opustí.   Nepředaná vysvědčení bude možné si vyzvednout ve dnech 1.7. až 3.7.2020 od 9:00 do 10:30 v kanceláři tajemnice.                                                                                                        Mgr. Pavel Ťupek                                                                                                             ředitel školy…

  Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Harmonogram vydávání vysvědčení
 • Pro rodiče

  Informace pro rodiče budoucích žáků 1. tříd

  Školní rok 2020/2021 bude zahájen v úterý 1. září. Příchod do školy v 7.45 hodin, konec v 8. 45 hodin. Seznam žáků a jejich rozdělení do tříd bude umístěn ve vestibulu školy první školní den. Informace o průběhu prvního týdne budou předány v den nástupu dětí do školy a zveřejněny na webových stránkách školy. Další informativní schůzka bude během měsíce září. ŠKOLNÍ DRUŽINA otevřena PO-PÁ od 5.45 – 17.00 hod. První den je možné si vyzvednout zápisový lístek přímo ve ŠD, dohodnout podrobnosti s paní vychovatelkami. Výše příspěvku na ŠD bude upřesněna v září. Stravenky je možné koupit v jídelně. CO BUDOU DĚTI POTŘEBOVAT Přezůvky, podepsaný ručník, tekuté mýdlo, toaletní…

  Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Informace pro rodiče budoucích žáků 1. tříd
 • Pro rodiče

  Otevření školy pro žáky 2. stupně

  Od 8. 6. 2020 je umožněna přítomnost žáků 2. stupně ve škole za účelem konání konzultací a třídnických hodin. Hlavní vzdělávací aktivitou bude až do 30. 6. 2020 vzdělávání na dálku. Škola umožní skupinové konzultace (do počtu 15 žáků), dále potom individuální konzultace, možnost vyzvednutí a odevzdání učebnic apod. Skupinové konzultace budou probíhat pro každou třídu (ročník) jednou týdně. Vyučující mohou poskytovat individuální konzultace po dohodě i v jiný čas. ročník – každé pondělí – 8.30 – 12.15 ročník – každé úterý – 8.30 – 12.15 ročník – každou středu – 8.30 – 12.15 ročník – každý čtvrtek – 8.30 – 12.15 Žáci vyčkají před školou příchodu učitele. Přinesou si 2…

  Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Otevření školy pro žáky 2. stupně
 • Pro rodiče

  Rozdělení 6. tříd ve školním roce 2020/2021

  Vážení rodiče, v příštím školním roce dojde k rozdělení dětí do skupin pro výuku anglického jazyka při zachování současných  tříd. Vzhledem ke stávající situaci ve státě nebylo možné provést rozdělení dětí do třídy s rozšířenou výukou angličtiny  na základě testu ( nedocházka dětí do školy, různé nestandartní podmínky pro výuku v rodinách, test by byl neobjektivní).  Z tohoto důvodu jsme se rozhodli vyučovat rozšířenou výuku anglického jazyka metodou CLIL v předmětu pracovní činnosti v obou třídách. Co se týká výuky anglického jazyka, budou děti rozděleny do skupin. 1. skupina bude  zaměřena na procvičování základního učiva, 2. skupina bude postupovat ve výuce rychleji, budou zařazována i rozšiřující témata. V současné situaci jsme bohužel…

  Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Rozdělení 6. tříd ve školním roce 2020/2021
 • Pro rodiče

  Výuka cizích jazyků ve školním roce 2020/2021

  Vážení rodiče,vzhledem ke stávající mimořádné situaci v ČR a na školách, nebylo možné provést průzkum ohledně zájmu o studium cizích jazyků na naší škole. Na základě vyhodnocení zájmu rodičů a dětíz několika předchozích let jsme rozhodli takto:– ve 3. ročnících začnou žáci s výukou anglického jazyka– v 7. ročnících se jako druhý cizí jazyk začne vyučovat německý jazyk– v 6.ročnících bude výuka CLIL (výuka části vyučovací hodiny předmětu pracovní činnosti v angličtině) probíhat v obou třídách Děkuji za pochopení Mgr. Pavel Ťupekředitel školy

  Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Výuka cizích jazyků ve školním roce 2020/2021
 • Pro rodiče

  Otevření škol- nové informace

  Informace pro rodiče Otevření školy od 11.5.2020 a 25.5.2020 Vážení rodiče, Od 11.5.2020 došlo k otevření školy pro žáky 9.třídy.  Rodiče žáků této třídy již byli informováni.  11.5.2020 zahajuje také činnost Pedagogicko- psychologická poradna Ústeckého kraje, Čelakovského 2, Ústí nad Labem 400 07, telefon 475532803, e-mail: usti@pppuk.cz   Otevření školy pro žáky prvního stupně se uskuteční od 25.5.2020 Vážení rodiče, vzhledem k nízkému počtu zájemců se budou učit děti po ročnících kromě  4.A a 4.B  kde je počet žáků vyšší a není možné třídy spojit v souladu s nařízením MŠMT.  Děti budou vyučovat jejich třídní učitelé a bude brán v maximální možné míře ohled na potřeby dětí. S nástupem dítěte do školy bude třeba doložit: 1)…

  Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Otevření škol- nové informace