Zápis žáků do 1. třídy

Zápis bude proveden v úterý 09.4.2024   

od 13:00 do 18:00

 

Rodiče předloží občanský průkaz, rodný list dítěte a předem vytištěnou  přihlášku z web. stránek podepsanou oběma rodiči

 

http://zapiszs.usti.cz

 

 

 

Tel: 475531139  e-mail.:  zsul.karlaiv@seznam.cz  web: www.zskarlaiv.cz

 

Několik informací k zápisu

 

1) Vydávání přihlášek

od 1.3. 2024 do 09. 4. 2024  si rodiče vyplní a vytisknou přihlášku na http://zapiszs.usti.cz

a pak se dostaví 09. 4. 2024 v době od 13:00 do 18:00 do školy k zápisu společně s dítětem, vyplněnou přihláškou, rodným listem dítěte a občanským průkazem. Na přihlášce musí být podpis obou rodičů.

V případě, že nemáte možnost vyplnění a vytištění přihlášky doma, je možné přihlášku vyplnit v den zápisu ve škole.

Přihlášky lze vyplnit i na Odboru školství kultury a sportu Magistrátu města Ústí nad Labem, Velká hradební 23368/,2. patro, kancelář 246, 251,tel.: 475271550, 475271361, 475271502.

 

2) Zápis

09.4. 2024 od 13:00 do 18:00 v prostorách školy. K vlastnímu zápisu je nutné přinést občanský průkaz, rodný list dítěte a předem vytištěnou  přihlášku z web. stránek podepsanou oběma zákonnými zástupci dítěte. 

 

 

3) Kritéria pro přijetí

Přednostně budou zapsány děti    

a) ze spádové oblasti školy

b) děti mimo spádovou oblast, které zde mají již sourozence

c) děti mimo spádovou oblast pokud bude volná kapacita zařízení

 

Pokud máte zájem o prohlídku školy, můžete využít naši MINIŠKOLIČKU nebo se domluvit s vedením školy na telefonu 475531139 nebo na
e-mailové adrese Basusova.M@zskarlaiv.cz

Stáhnout (PDF, 453KB)

Stáhnout (PDF, 548KB)