Dne 13.11. jsme pořádali tradiční nocování pro žáky 4. – 9. tříd. Tentokrát bylo tématem celého večera cestování v čase, ale tentokráte proti směru proudu času.

Žáci se ocitli v pravěku mezi dinosaury, kde museli prokázat svou fyzickou zdatnost v boji o přežití. Poté se dostali do Egypta jako archeologové, naučili se rozluštit starodávný text a poté vykopávali úlomky kameninových nádob, ze kterých sestavovali původní tvar. Po zastávce pod pyramidami se ve svém putování dostali do hrnčířské a kovotepecké dílny, vyzkoušeli si obě techniky a vyrobili si drobnou ozdobu a keramickou nádobku. Po náročné manuální činnosti si také procvičili svůj mozek a paměť na pustém ostrově, kde se museli společně naučit morseovku a za použití základních fyzikálních zákonitostí a s použitím běžně dostupných pomůcek odvysílali záchranné volání na vlastnoručně postaveném vysílacím zařízení. Aby si trochu odpočinuli, vyrobili si krásné vějíře a nakonec navrhli vzhled obřích hodin, inspirovaných určeným obdobím minulosti.

Po náročném večeru nakonec všichni zalezli do spacáků.

Za realizační tým ve složení Jan Dümont a Věra Zimová děkujeme všem učitelům, kteří se na této náročné akci podíleli.