Škola v přírodě – Jaroměř u Kaplice – 5. – 11. 6. 2016

Druhý červnový týden se přibližně 90 žáků 1.- 8. tříd zúčastnilo ozdravného pobytu v Jaroměři u Kaplice v jižních Čechách. Počasí nám až na pár slušných přeháněk přálo, a tak jsme si pobyt všichni moc užili. Celý týden děti trávily venku na vzduchu, sportovaly, soutěžily a hrály spoustu zajímavých her. Ti starší (anebo odvážnější) mohli potom za dozoru instruktorů vyzkoušet lanové centrum,…

Continue Reading

Záchranáři v 6.A

Ve středu 4. května jsme při hodině občanské výchovy přivítali p. učitele Dümonta, který si pro nás připravil záchranářskou hodinu. Některé z nás předem namaskoval, aby zranění vypadala opravdově, a my ostatní jsme je zachraňovali „jako o život“ J. Vyzkoušeli jsme si také masáž srdce na figuríně. Hodina byla velmi zajímavá a praktická a my jen doufáme, že získanými dovednostmi třeba…

Continue Reading

EKOškola – Výsledky anketního průzkumu ve třídách – téma jídelna

Výsledky anketního průzkumu ve třídách 1.-9.tř.   Průzkumu se zúčastnilo všech 16 tříd ve škole. Otázky byly dány z nabídky otázek pro parlament a ekotým. Odpovědi : Ad.1    Většina dětí má ráda špagety ve školní jídelně.               Ze 120 strávníků 28 nemá rádo špagety Ad.2    Na obědy do školní jídelny chodí celkem 120 dětí  Ad.3.   Z průzkumu vyplývá , že strávníci mají…

Continue Reading