Výlet 4.A a 4.B

Evropský týden mládeže "HODNOTA EVROPY" IV.A se 16.6.2017 zúčastnila Evropského týdnu mládeže v Severočeské knihovně. Hlavní náplní této akce - hravou formou dozvědět se více o společných evropských hodnotách. Celou návštěvu jsme si natočili, poté video žáci sestříhali a do 20.6.2017 měli možnost video poslat do soutěže. Protože žáci měli velmi malou časovou dotaci pro tvorbu/střih a úpravu videa, do soutěže jsme se…

Continue Reading

Čtvrťáci na dopravním hřišti

Všichni žáci naší školy absolvují během čtvrté třídy dopravní výchovu, kde se seznamují se silničními pravidly, dopravními značkami a situacemi na silnici. Výuka má část teoretickou a praktickou . V květnu si praktickou část užili všichni žáci na dopravním hřišti na kolech, kde museli prokázat dosud získané znalosti z předchozí výuky. Výuka byla zakončena znalostním testem.

Continue Reading

Čtvrťáci v muzeu

Žáci čtvrtých tříd se letos poprvé v předmětu vlastivědy seznamují s historií naší země. Tentokrát jsme se učili o dobách středověku a tak se nám hodila návštěva ústeckého muzea, kde právě probíhá výstava na téma Středověk v Ústí nad Labem a Korunovační klenoty. Měli jsme možnost shlédnout obě výstavy a odnesli jsme si spoustu nových zajímavostí. Velice se nám líbily dobové kostýmy, středověké…

Continue Reading

Návštěva knihovny – IV.B

Naše třída navštívila před jarními prázdninami Státní vědeckou knihovnu v Ústí nad Labem. Velmi mile nás přivítala a knihovnou provázela paní Cipriánová, která ve SVKUL pracuje jako knihovnice již mnoho let. Seznámila nás s tím, jak knihovna funguje, vysvětlila rozdíly mezi studovnou a výpůjčním oddělením, provedla nás místy, kam obyčejně čtenáři nechodí – do skladů, a jako překvapení pro nás měla připraveno…

Continue Reading

Projekt Pravěk – IV.A + IV.B

Ve druhém pololetí tohoto školního roku se sešly obě čtvrté třídy na několika hodinách vlastivědy, aby nahlédly do počátku našich dějin. Všichni žáci společně odhalovali pravěkou dobu a bylo vidět, že se jim společné hodiny líbí. Sledovali prezentace, videa, zahráli si scénky o tom, jak asi vypadal lov mamutů, radost z ulovené zvěře… V hodinách výtvarné výchovy společným úsilím ztvárnili vše, co…

Continue Reading

Návštěva u hasičů IV.B

V listopadu se naše třída vypravila na exkurzi k hasičům v UL. Ochotní hasiči nám ukázali všechna svá záchranářská auta a vybavení, které používají ke své práci. Návštěva všechny žáky zaujala, neboť měli možnost se zeptat na vše, co je zajímá, prohlédnout si interiéry hasičských aut, vidět a „osahat „ si nářadí, které nevidí v běžném životě. Za zajímavou prohlídku děkujeme.   [gallery ids="17444,17445,17446,17447,17448,17449,17450,17451,17452,17453,17454,17455,17456,17457,17458,17459,17460"]

Continue Reading

Turnaj v přehazované 4. a 5. tříd

[gallery ids="18535,18536,18537,18538,18539,18540,18541,18542,18543,18544,18545,18546,18547,18548,18549,18550,18551,18552,18553,18554,18555,18556,18557,18558,18559,18560,18561,18562,18563,18564,18565,18566,18567,18568,18569,18570,18571,18572,18573,18574,18575,18576,18577,18578,18579,18580,18581,18582,18583,18584,18585,18586,18587"]

Continue Reading

Recitační soutěž 4. a 5. tříd

Ve čtvrtek 12.1. 2017 proběhla recitační soutěž mezi žáky 4. a 5. ročníků naší školy. Soutěže se zúčastnilo téměř 20 žáků, kteří měli možnost předvést své recitační dovednosti. Porota, složená z žáků i učitelů, ohodnotila soutěžící takto: 3. místo – Adéla Titzeová, Ondřej Černý (IV.A) 2. místo – Marián Samko, Božena Bubnárová (IV.B.) 1. místo – Štěpán Moucha, Petr Matouch (IV.…

Continue Reading