Strom Svobody – hledáme pamětníky.

Před naší školou roste řada vzrostlých stromů. Jeden z nich má však zajímavou historii. Jedná se o lípu, která byla 25.října 1968 vysazena jako Strom svobody. Letos je jí tedy přesně 50let. K 100. výročí republiky bychom chtěli na tuto událost navázat. Nebudeme vysazovat lípu novou, ale pokusíme se zjistit co nejvíce o tomto památném stromu. Ve školní kronice jsme objevili základní…

Continue Reading

Informace pro rodiče prvňáčků.

  Organizace prvního týdne nastupujících prvňáčků   PONDĚLÍ 3.září  přivítání nových školáků a předání důležitých informací rodičům. Děti budou ve škole pouze jednu vyučovací hodinu (do 8,45 hod). Seznam žáků jednotlivých tříd, bude vyvěšen ve vestibulu školy a na dveřích jednotlivých tříd. Rodiče mohou své děti doprovodit do určených tříd, kde s nimi mohou část hodiny zůstat. Během zbývajícího času…

Continue Reading

Školní výlet Dětenice a Škoda Mladá Boleslav

21. 6. 2018 se 28 žáků 2. stupně a 2 vyučující - Mgr. Rücklová a Mgr. Nedvídková vypravili na celodenní výlet. Program byl velmi pestrý. Prohlídka zámku v Dětenicích s vtipným komentářem čarodějnice, další čarodějnice nás provedla interaktivní expozicí o historii piva v místním pivovaru, oběd ve středověké krčmě, zámecká zahrada, kolbiště, zajímavá prohlídka Škody muzea a atraktivní prohlídka moderního…

Continue Reading

QUEST

Zhodnocení questu Práce na questu byla hodně zajímavá a pro děti celkem dobrodružná. Bavilo je plánování , vymýšlení  různých cest .  Hledání  informací a ověřování správnosti. Celkem je to dost pohltilo. Mají zpracovaný článek, který bude ve školním časopise a s menšími úpravami i ve Střekovských listech. Máme domluveno v infocentru prezentování  nakopírovanýchquestů a vizitek. Vše by mělo být na stránkách naší…

Continue Reading

Drážďany – naučný výlet do německé ZOO

Dne 19.06.2018 se konala exkurze našich žáků 7., 8. a 9. tříd do Drážďan. Zde jsme si prohlédli nejprve historické skvosty tohoto města a poté jsme se přesunuli do drážďanské ZOO. Na tomto místě byly děti rozděleni do skupin, ve kterých řešily v rámci výuky německého jazyka různé úkoly. Exkurze se velmi vydařila a všem se i moc líbila. V budoucnu určitě…

Continue Reading

IQ LANDIA Liberec- 6.AB

Ve čtvrtek 7.6. jsme se společně vydali vlakem do Liberce, abychom navštívili moderní vědecké centrum IQ LANDIA se stovkami originálních interaktivních exponátů a experimentů. Zabrali jsme se do fascinujícího světa vědy a techniky, že nám celý den (s přestávkou na oběd) utekl jako voda. Zjišťovali jsme, jak funguje lidské tělo i vesmír, vyzkoušeli jsme zemětřesení i kosmonautický výcvik, lunární vozítko,…

Continue Reading

Výlet na hrad Střekov-6.B

V úterý 19.6. se naše třída vydala na výlet po nejbližším okolí školy- vyšli jsme přes nábřeží, prohlédli si technickou památku-Masarykova zdymadla a rybí přechod (zde jsme dostali odborný výklad spolužáka rybáře) a vystoupali na hrad Střekov. Zde jsme se občerstvili a užili si krásný výhled do krajiny. Po cestě tam i zpět děti plnily různé úkoly a kvízy, získávaly indicie…

Continue Reading

Exkurze k hasičům- 6.AB

V letošním roce obě 6. třídy prošly preventivním programem HASÍK, který jsme v květnu ještě doplnili exkurzí na Požární stanici ve Všebořicích. Zaujal nás nejen zasvěcený a poutavý výklad našeho průvodce z řad hasičů (kterému tímto za perfektní a připravený výstup děkujeme), ale také samotná technika a možnost si vše prohlédnout zblízka a dokonce si posedět i uvnitř hasičského auta. P. Sedlecká, I.…

Continue Reading