Prevence online-jaro 2021 

V měsících únoru až květnu na naší škole proběhl online preventivní program Všeho s (M)írou, kterého se zúčastnily obě 5. třídy a 6.B.Program byl zaměřen na prevenci užívání alkoholu, tabáku a nelátkových závislostí, kyberšikanu, pohybování se v kyberprostoru. Probíhal interaktivní formou, ve 4 blocích po 45 minutách. Třída byla vždy rozdělena do 3 skupin a pracovala se 3 lektory současně. Žáci se formou rozhovorů, her, komiksů,..dozvěděli mnoho zajímavých informací a snad se i naučili co dělat a nedělat,ale hlavně s mírou. Program byl moc zajímavý a už se těšíme na další školní rok a doufáme, že tentokrát už budeme moci lektory přivítat přímo u nás ve škole :-). 

Mgr. P. Sedlecká