Zahájení nového školního roku 2021/2022

Sloučení druhých tříd

Vážení rodiče,  

vzhledem k nízkému počtu žáků ve druhých třídách dochází od 1.9.2021 z důvodů technických a organizačních ke sloučení těchto tříd do jedné druhé třídy.

 

Testování žáků na COVID 19

1.9. 2021 se testují všichni neočkovaní žáci 2. až 9.tříd nebo žáci, kteří nedoloží výsledek testu z odběrového místa.

2.9. 2021 se testují všichni neočkovaní žáci prvních ročníků a žáci, kteří nedoloží výsledek testu z odběrového místa.

Další testování proběhne dle nařízení MŠMT ve dnech 6.9. a 9.9. 2021

 

Další opatření v souvislosti s nákazou COVID 19

  • Zákaz vstupu cizích osob do objektu školy. Vstup povolen pouze žákům a zaměstnancům školy s rouškou. Výjimka platí  pouze rodiče  žáků prvních tříd a to ve dnech 1.9. až 3.9. 
  • Platí povinnost nošení roušek ve společných prostorách, dezinfekce rukou a dodržování rozestupů jako v předchozím období.

Mgr. Pavel Ťupek

 ředitel školy

V Ústí nad Labem 26.9.2021