Distanční výuka na Karlovi

Je to již druhé jaro, co se vyučuje touto nestandardní výukou. Myslíme si, že to pro všechny bylo velice zajímavé a různorodé období. Ukázalo se, že zajeté koleje se mohou vychýlit takřka ze dne na den a jejich navrácení je obtížné. Školství bylo (a stále je) odvětvím velmi zasaženým pandemickými restrikcemi. Pocítili jsme to nejen my, pedagogové, ale i vy, rodiče a žáci. 

Začátek uzavření škol bychom mohli nazvat výzvou. Při zpětném pohledu si uvědomujeme, že jsme na tuto událost nebyli připraveni. Všichni jsme doufali, že uzavření škol nebude trvat dlouho a tak jsme zvolili přístup zadávání úkolů žákům elektronickou formou přes stránky školy. V tuto chvíli jsme se také rozhodli pomoci v boji s pandemií a provětrali skříně, oprášili šicí stroje a ušili nespočet roušek, které pomohly zdravotníkům, důchodcům a dalším lidem.

Učitelé, asistentky, vychovatelky i pan školník využili tuto dobu pro výzdobu školy. Stěny chodeb, odborných učeben a tříd vyzdobili různými pestrobarevnými obrázky. Prostředí školy je teď mnohem barevnější a veselejší. Výzdoba školy pokračuje dodnes a mění se s ročními obdobími. Už při pohledu zvenku je možné si všimnout vyzdobených oken a vstupních dveří do školy.  

Jak uzavření škol pokračovalo a bylo jasné, že jen tak neskončí, vrhli se někteří učitelé do prvních video hodin, ICT oddělení začalo pracovat na školních účtech pro žáky a všichni začali vytvářet digitální učební materiály a seznamovali se s různými technickými možnostmi výuky na dálku.

Na krátkou dobu se nám žáci vrátili a již to vypadalo, že naše jízda bude pokračovat tak jako dřív, ale pak přišel říjen.

Na druhé uzavření škol jsme již byli připraveni lépe. Žákům jsme předali vytvořené účty a naučili je pracovat v systému G-Suite, přes který distanční výuku realizujeme. 

Učitelé objevili nové metody a formy výuky, vytvořili si své vlastní digitální pracoviště a to buď doma na homeofficu nebo ve třídách. Stejně tak na tom byli žáci. Pro ně to byla možnost naučit se nově operovat s časem, vyzkoušet si jinou formu výuky na dálku (která je v některých částech světa běžná). V mezipředmětových vztazích jsme několikrát propojili různé obory a tak se nám prolíná například český jazyk, pracovní činnosti a informatika. 

V druhé vlně uzavření zůstalo minimum žáků, kteří s distanční výukou bojovali. Co však žákům nikdy distanční výuka nenahradí, je sociální kontakt. Ten dětem u počítačů chybí a je to největší minus, které sami žáci uvádějí.

Přítomnosti pouze části žáků 1. stupně ve škole využily učitelky 1. a 2. tříd k výuce v blocích a bez zvonění. Pro malé žáčky to bylo nové, nebyli limitováni časem a poznatky měli ucelené. Využili také možnosti zahrady, která byla v zimním období jen jejich a mohli se vydovádět a rozhýbat se dosyta.

V době, kdy se uzavřela škola i pro celý první stupeň, se žáci zapojili  do několika společných výzev,  třeba když se žáci 4.B roztančili na píseň Jerusalema. Nebo jim paní učitelka Gabriela Zeman vytvořila vzpomínkové video z prací během distanční výuky. 

Paní učitelky Plašilová a Průšová vytvořily projekt “Škola na vzduchu”, který aktuálně probíhá. Jedná se o jinou formu výuky, kdy se žáci mohou vzdělávat na procházce po Střekově. Tato aktivita je tvořena kartami, které jsou očíslovány od 1 do 6, mezi nimi najdete menší kartičky označené písmeny A, B, C, D, E,F. Karty jsou rozmístěny na trase, jež začíná na  Novosedlickém náměstí, na sloupu u žlutého domu v ulici Kojetická po levé straně směrem Kojetice. Celá stezka vede po žluté značce i zelené naučné stezce, cílem je vyhlídka Malé Sedlo. Trasa měří cca 700 m.

 

Odkaz na mapu trasy naleznete ZDE

Nové dovednosti, které pomohou hlavně rodičům, získávají žáci také v hodinách pracovních činností, výtvarné výchovy a volitelných předmětů. Žáci se učí starat o domácnost, a tak pomáhat například s vařením nebo úklidem.  Například v hodinách výtvarné výchovy pracovaly děti s netradičním materiálem. v netradičním prostředí. 

Distanční výuku bravurně zvládla i většina nejmenších, za to patří velký dík hlavně rodičům, kteří byli pro spojení dětí s učitelem velkou pomocí. 

V současné době stojíme na prahu postupného návratu žáků do lavic. Přivítali jsme rotačně žáky 1. stupně. Na dětech bylo vidět, že se do školy těšily a setkání se spolužáky dalo hned zapomenout na chvíle strávené v izolaci bez nich. Část žáků a učitelů ještě na svou chvíli čeká. I přesto, že někteří jsou již zpátky, zbytek ještě svádí svůj boj s online výukou. 

Všem děkujeme za příkladnou práci a hrdinský přístup k těmto výzvám. Doufáme, že se všichni brzy setkáme a na distanční výuku již budeme pouze  vzpomínat.

ZŠ Karla IV.