Výuka od 3.5.2021

Od 3.5.2021 bude probíhat výuka ve škole pouze pro žáky prvního stupně (1. – 5.třídy) za dodržování mimořádných opatření. Žáci těchto tříd budou docházet do školy pravidelně dle stálého rozvrhu. Žáci druhého stupně (6. – 9. třídy) zůstávají zatím na distanční výuce mimo školu do odvolání.

  1. stupeň se bude učit následovně:

v týdnu od 3.5. do 7.5.    se učí ve škole žáci 2.A,B a 3.A,B.

                                           Žáci tř. 1.A,B, 4.A,B a 5.A,B plní  úkoly doma.

v týdnu od 10.5. do 14.5.    se učí ve škole žáci 1.A,B, 4.A,B a  

                                             5.A,B. Žáci tř. 2.A,B a 3.A,B. plní úkoly doma.

v týdnu od 17.5. do 21.5.    se učí ve škole žáci 2.A,B a 3.A,B.

                                           Žáci tř. 1.A,B, 4.A,B a 5.A,B plní  úkoly doma.

v týdnu od 24.5. do 28.5.    se učí ve škole žáci 1.A,B, 4.A,B a  

                                             5.A,B. Žáci tř. 2.A,B a 3.A,B. plní úkoly doma.

v týdnu od 31.5. do 4.6.    se učí ve škole žáci 2.A,B a 3.A,B.

                                           Žáci tř. 1.A,B, 4.A,B a 5.A,B plní úkoly doma.

Do odvolání se bude výuka pokračovat v těchto týdenních cyklech. Žáci prvního stupně se budou testovat pouze jednou týdně v pondělí.

Vstup do budovy bude možný od 7:40 – pouze žáci !!

Pokud nemají žáci šatnu ve vestibulu, odcházejí okamžitě bez přezouvání do tříd. Zde se přezují. Ve školní jídelně bude sedět každý žák samostatně u jednoho stolu.  

Výuka bude probíhat dle stálého rozvrhu. Nástup žáků II. Stupně bude upřesněn. 

 Školní družina bude k dispozici pro žáky 1. ,2. a 3. ročníků. Žáci musí mít  nasazenu roušku po celou dobu pobytu ve školní družině. 

Mgr. Pavel Ťupek

ředitel školy