Otevření škol- nové informace

Informace pro rodiče

Otevření školy od 11.5.2020 a 25.5.2020

Vážení rodiče,

Od 11.5.2020 došlo k otevření školy pro žáky 9.třídy.  Rodiče žáků této třídy již byli informováni. 

11.5.2020 zahajuje také činnost Pedagogicko- psychologická poradna Ústeckého kraje, Čelakovského 2, Ústí nad Labem 400 07, telefon 475532803, e-mail: usti@pppuk.cz

 

Otevření školy pro žáky prvního stupně se uskuteční od 25.5.2020

Vážení rodiče,

vzhledem k nízkému počtu zájemců se budou učit děti po ročnících kromě  4.A a 4.B  kde je počet žáků vyšší a není možné třídy spojit v souladu s nařízením MŠMT. 

Děti budou vyučovat jejich třídní učitelé a bude brán v maximální možné míře ohled na potřeby dětí. S nástupem dítěte do školy bude třeba doložit:

1) Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového onemocnění

2) Poučení pro žáky a zákonné zástupce…… 

Oba dokumenty naleznete v dokumentech ke stažení nebo u vstupu do školy v přihrádce. Tyto dva dokumenty přinesou žáci do školy 25.5.2020.

 

Obědy pro žáky v tomto období škola nezajišťuje vzhledem k malému zájmu rodičů o stravování.

Žáci se budou učit následovně:

  1. třídy……v 7:45 sraz před hlavním vchodem. Konec výuky 11:30. Předání dětí před hlavním vchodem.
  2. třídy…..v 7:50 sraz u vchodu do tělocvičny. Konec výuky v 11:35. Děti odchází hlavním vchodem.
  3. třídy….v 7:55 zadní vchod u kuchyně(popelnic). Konec výuky v 11:40. Děti odchází hlavním vchodem.

4.A…v 8:00 u hlavního vchodu. Konec výuky 11:45. Děti odchází hlavním vchodem

4.B……v 8:05 sraz u vchodu do tělocvičny. Konec výuky v 11:50. Děti odchází hlavním vchodem.

  1. třídy…..v 8:10 zadní vchod u kuchyně(popelnic). Konec výuky v 11:55. Děti odchází hlavním vchodem.

S případnými dotazy se obracejte na třídní učitele nebo na vedení školy.

O případných změnách budete včas informováni. Sledujte prosím web. stránky školy.

Poučení a čestné prohlášení si stáhnete zde.

Dokument s informacemi o otevření škol si stáhněte zde.

 

Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Otevření škol- nové informace