Výuka cizích jazyků ve školním roce 2020/2021

Vážení rodiče,
vzhledem ke stávající mimořádné situaci v ČR a na školách, nebylo možné provést průzkum ohledně zájmu o studium cizích jazyků na naší škole. Na základě vyhodnocení zájmu rodičů a dětí
z několika předchozích let jsme rozhodli takto:
– ve 3. ročnících začnou žáci s výukou anglického jazyka
– v 7. ročnících se jako druhý cizí jazyk začne vyučovat německý jazyk
– v 6.ročnících bude výuka CLIL (výuka části vyučovací hodiny předmětu pracovní činnosti v angličtině) probíhat v obou třídách

Děkuji za pochopení

Mgr. Pavel Ťupek
ředitel školy

Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Výuka cizích jazyků ve školním roce 2020/2021