Důležité informace

Dle mimořádného opatření MZDR ze dne 22. února 2021 je do budovy školy povolen vstup pouze osobám s nasazeným respirátorem bez výdechového ventilu ( FFP2/KN 95 ) nebo se zdravotnickou obličejovou maskou.

Žáci musí od 1. března 2021  nosit zdravotnickou obličejovou masku (chirurgickou roušku). Látková rouška není považována za dostatečnou ochranu.

Žádáme rodiče, aby žáky vybavili nejméně dvěma rouškami na den.

V Ústí nad Labem, dne 25. února 2021

Mgr. Pavel Ťupek

ředitel školy