Zápis dětí do 1. ročníků

Zápis proběhne 12.4.2021 – 13.4.2021 v době od 13:00 – 17:00 hod

bez osobní přítomnosti dětí a rodičů ve škole!!!!

Podání žádosti o přijetí

Podepsané žádosti o přijetí k zápisu do 1. třídy vyplněné v elektronickém systému ( bude spuštěn od 1.3.2021) https://zapiszs.usti-nad-labem.cz/ je možné doručit do školy pouze tímto způsobem:

1) Elektronicky -vytištěnou a podepsanou žádost (oběma rodiči) je možné oskenovat a poslat   

                           do školy elektronicky (např. datová schránka- gmmxbxc,

                            e-mail- zsul.karlaiv@seznam.cz

2) Poštou

Originál podepsanou žádost lze zaslat také poštou v době od 1. 4. 2021 – 13. 4. 2021.

– doporučujeme rodičům, aby si ověřili, že škola obdržela žádost

 

3) Osobně – vhodit vyplněné a podepsané žádosti v obálce nebo v deskách do označené

                    schránky v budově školy ve dnech 12.4. 2021 – 13.4.2021. Ve výjimečných           

                     případech lze žádost vyplnit ve škole po předchozí telefonické domluvě.

Při osobním podání žádosti vyplní zákonný zástupce na určeném místě v budově školy tyto údaje:

– jméno a příjmení žadatele (dítěte)

– datum narození dítěte

– místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování

– kontaktní telefon a e-mailovou adresu zákonného zástupce

– označení správního orgánu, jemuž je žádost určena (konkrétní základní škola)

– podpis osoby, která žádost podává (podpisy zákonných zástupců dítěte)

Kontrola rodného listu dítěte a průkazu totožnosti rodiče bude provedena v náhradním termínu.

Žádost o odklad povinné školní docházky lze vyplnit v elektronickém systému https://zapiszs.usti-nad-labem.cz/ Vyplněnou žádost o odkladu s oběma přílohami doručte do školy obdobným způsobem

Výše uvedená sdělení lze dodatečně upravit i vzhledem k aktuálním krizovým opatřením vlády ČR v době zápisu. Proto je nutné sledovat aktuální zveřejňované informace k zápisu, včetně konkrétních organizačních pokynů jednotlivých základních škol v Ústí nad Labem.

 Mgr. Pavel Ťupek

ředitel školy

Stáhnout (DOCX, 21KB)