Před velikonočními prázdninami jsme si užili středeční den s velikonočním Zajíčkem. Na děti čekala spousta práce, ale i zábavy.  Aby je mohl Zajíček odměnit, musely děti nejen splnit spoustu úkolů z matematiky, českého jazyka a prvouky, ale i najít schovaný poklad.

I když počasí moc nepřálo, na dobré náladě nám to neubralo a o hledaný poklad jsme se spravedlivě rozdělili.