Haptický program

Trochu se vžít do života nevidomých si jeli vyzkoušet žáci 7. třídy, kteří se ve čtvrtek 9. 11. na děčínském zámku zúčastnili Haptického programu. 

Žáci si mohli vyzkoušet a prohlédnout různé tyflopomůcky např. rozlišovače mincí a bankovek, haptickou mapu, hladinku sloužící k nalévaní nápojů, stolní i kapesní kalendář, učebnici angličtiny pro nevidomé a další. 

Pro děti bylo připraveno mnoho her zaměřených na rozvoj hmatového a sluchového vnímání. Např.  slepecké „Člověče, nezlob se“, přiřazování různých tvarů a materiálů, čtení slov pomocí prstů, sluchové a hmatové pexeso, hod zvukovým míčkem, přebírání a další.

Žáci si v programu nacvičili pohyb v prostoru se zavázanýma očima a slepeckou holí, seznámili se s Braillovou abecedou a Pichtovým psacím strojem.

Byl to velmi neobvyklý a zajímavý zážitek, ze kterého jsme si odnesli uvědomění, že si musíme vážit našeho zraku a dávat na sebe a své oči pozor…