I v letošním roce jsme se zúčastnili soutěže na podporu ochrany přírody, kterou vyhlásily SČVK Teplice. Z firmy nám přišly dřevěné díly budky, které děti měly sestavit. S touto prací jim pomohl pan školník. Další činnosti už ovšem zvládly samy. Budky natřely a nazdobily dle vlastní fantazie. Také kreslily obrázky na toto téma. Ovšem poslat do soutěže jsme mohli jen jeden. Volba byla těžká, ale nakonec ho děti vybraly. I když jsme letos nevyhráli, práce nás bavila a těšíme se, co pro nás zase SČVK příští jaro vymyslí