HASÍK

  Primární prevence rizikového chování je na naší škole uskutečňována v rámci vzdělávacího procesu, volnočasových aktivit, školních akcí i jednorázových akcí tříd (i v odpoledních hodinách mimo vyučování nebo o víkendu).Škola upřednostňuje aktivity, které jsou dlouhodobé a interaktivní, založené na podpoře vlastní aktivity žáků, pestrosti forem preventivní práce s žáky, proto i v letošním školním roce se naši žáci zapojili do programů HASÍK, HOP…

Continue Reading

Návštěva nemocnice

25. 10. 2017  se žáci 2.B  vydali na návštěvu Masarykovy nemocnice, kde se seznámili s „Honzíkem“ a „Kostíkem“. Honzík jim předvedl vnitřní orgány, např. srdce, plíce, játra. Kostík pak ukázal základní kosterní soustavu. Žáci si též mohli poslechnout své srdíčko, prohlédnout potřeby k odběru krve, zahrát si na lékaře, prohlédnout pokoj na dětské chirurgii atd. Návštěvu jsme uzavřeli s myšlenou LÉKAŘE SE…

Continue Reading

Akce – 10 let ČD Cargo – 2.A, 2.B

6. 10. 2017 se žáci 2.A, 2.B zúčastnili akce "10 let ČD Cargo". Kde formou komentované prohlídky SOKV mohli vidět výstavu kolejových i historických vozidel. Opravárenské depo vlaků.  Také se děti svezly na historické drezíně, minivláčku, dokonce i některé řídily motorový vlak a každý získal drobnou odměnu. Všichni si akci velmi užili a těší se již na další. Třídní učitelky:…

Continue Reading