Digitální učební materiály – DUMy

Zde vám představujeme seznam našich vytvořených DUMů.

Pokud máte o jakýkoliv z nich zájem, kontaktujte vedení školy a daný soubor vám bude poslán emailem.

Do žádosti napište Vaše jméno, název školy, ve které pracujete a kod DUMu.

01 – Obsah sady Český jazyk pro 1. stupeň I

02 – Obsah sady Matematika pro 1. stupeň

03 – Obsah sady Český jazyk pro 1. stupeň II

04 – Obsah sady Matematika pro 1. stupeň III

05 – Obsah sady Matematika pro 1. stupeň II

06 – Obsah sady Český jazyk pro I. stupeň III

07 – Obsah sady Člověk a jeho svět

08 – Obsah sady Český jazyk pro 1. stupeň IV

09 – Obsah sady Matematika pro 4. a 5. ročník

10 – Obsah sady Dějepis

11 – Obsah sady Český jazyk pro II. stupeň

12 – Obsah sady Matematika

13 – Obsah sady Německý jazyk jako 2. cizí jazyk

14 – Obsah sady Anglický jazyk pro 2. stupeň

15 – Obsah sady Francouzský jazyk

16 – Obsah sady Zeměpis Evropy

17 – Obsah sady Přírodopis

18 – Obsah sady Výchova k občanství a ke zdraví

19 – Obsah sady Anglický jazyk pro 1. a 2. stupeň II

20 – Obsah sady Informatika

21 – Obsah sady Zeměpis ČR

22 – Obsah sady Český jazyk pro 2. stupeň II

23 – Obsah sady Anglický jazyk pro 1. stupeň

24 – Obsah sady Matematika pro 1. stupeň IV

25 – Obsah sady Fyzika

26 – Obsah sady Anglický jazyk pro 1. a 2. stupeň I

27 – Obsah sady Matematika pro 2. stupeň