Expedice Everest

Výlet začal dopravou na Zadní Telnici, žáci si nesli svá zavazadla. Po cestě jsme pozorovali  památníky napoleonských válek, významné budovy, okolní kopce a ostatní zajímavosti a také vesnice, kterými jsme projížděli. Po ubytování jsme vyrazili do okolních kopců a v rámci aklimatizace jsme hráli běhací  hry  ( luštění zašifrovaného textu- v něm bylo ukryto jakou horu budeme zdolávat).Také si žáci doběhli pro nápovědu v podobě puzzle ( obrázky Mont Everestu z různých stran). Po výborném obědě už v teplejším počasí členi expedice luštili zašifrovaný text a pomocí nápovědy zjistili co je čeká- slalomák – Mont Everest.Vyrobili si pasy, kam si namalovali svou fotku. Následně jsme se snažili poznat, čí je který pas. Postavili  horolezecký stan Gemma. Po svačině  jsme vyrazili na aklimatizační výstup prudkým svahem. Žáci si chvílemi pomáhali švihadly. ( jištění, slaňování jakoby). Velmi si pomáhali při náročném stoupání i sestupování. Na malé rovince v lese jsme hráli Kimovu hru na paměť, hru s čísly na čele, kde se museli schovat, aby je nikdo nahlas řečeným číslem nevyřadil. trénovali pohyb v náročném terénu, úprk před medvědem, obejmutí stromu a udržení se na něm. Cestou zpět jsme nasbírali dřevo a stožárek na vlajku. Žáci si zkoušeli zapálit oheň, někteří drželi sirky poprvé v ruce.Potom si namalovaly vlajky na látku, připevnili na stožáry. Opekli si špekáčky a večer jsme zakončili stezkou odvahy ( procházka po svíčkách, u kterých byly obrázky hor. výstroje: cepín, mačky, lana…).Trénovali pozdní noční návrat. Před spaním jsme si povídali o posvátných horách, pravidlech chování na horách, ohleduplnosti k přírodě i k ostatním horolezcům. Druhý den po vydatné snídani  jsme  zdolali Mont Everest, stoupali jsme kolmo vzhůru, navzájem se povzbuzovali a pomáhali si. Na vršku jsme se vyfotili s týmovými vlajkami a i s  originál vlaječkami z Nepálu, které tam lemují každý kopec. Potom jsme našli poklad a došli na  zasloužený  oběd. Potom než jsme vyrazili na zpáteční cestu žáci  malovali své zážitky na chodník křídami, stavěli domečky v lese, foukali bubliny bublifukem z pokladu, skákali na trampolíně. Cíle splněny  a dokonce jsme na přání žáků vylezli výš než bylo původně v plánu. Pro sociálně slabší žáky to byl jedinečný zážitek, na akce s přespáním nechodí a  doposud se neúčastnili podobné akce. Všichni žáci byli nadšení a aktivita pomohla ke zlepšení vztahů, zvýšení fyzičky, získání společných zážitků a dozvěděli se spoustu nových informací. Akce se velmi povedla.

Expedice Everest Mgr. Jitka Plašilová, Kateřina Stejskalová 2.A