O škole

       

      Naše základní škola byla založena v roce 1932 a má své nezastupitelné místo v ústecké části Střekov.
Jsme úplnou základní školou s 1. a 2. stupněm. V 1. až 9.ročníku vyučujeme většinou ve dvou paralelních třídách.    
obr    obr

     V dvoupodlažní budově školy se nachází 17 tříd a 11 odborných učeben. Každá třída 1. i 2.stupně má svou kmenovou třídu . Pro odbornou výuku disponujeme učebnou fyziky, chemie, přírodopisu, anglického jazyka, německého jazyka, výtvarné výchovy, hudební výchovy.Učitelé mají k dispozici odborné kabinety. Dále máme k dispozici 2 učebny výpočetní techniky s připojením na internet, písárnu pro výuku psaní na stroji, cvičnou kuchyni a audiovizuální učebnu. Na hlavní budovu přímo navazuje školní aula a tělocvična. Na pozemku školy se nachází víceúčelové sportovní hřiště, pavilon dílen a skleník. Součástí školy je školní jídelna a kiosek.

obr   obr

 

 

 

 

 

 

   Areál školy je dobře provozně řešený, průběžně modernizovaný, škola však nemá bezbariérový přístup.
   Ve výuce zavádíme vlastní školní vzdělávací program, rozšiřujeme nabídku volitelných předmětů a cizích jazyků. Na naší škole si žáci mohou vybrat nejenom tradiční angličtinu a němčinu, ale i ruštinu a francouzštinu. Zapojujeme se do ekologických aktivit. Žáci se aktivně podílejí na chodu školy, od školního roku 2006-2007 se pravidelně schází Parlament.
   Pro žáky 1. až 5.ročníku je otevřena školní družina. Dvě oddělení mají k dispozici vlastní prostory i sociální zařízení, samostatný vchod. Družina je vybavena množstvím her, stavebnic a hraček, má svoji knihovnu a videotéku. V areálu školy má vyhrazený prostor se zahradním domkem, pískovištěm a prolézačkami. ŠD organizuje pro děti řadu akcí a výletů (spaní v družině, táborák, karneval, návštěva Divadla Spejbla a Hurvínka v Praze apod.).

obr   obr

  

 

 

 

 

 

     V odpoledních hodinách si žáci mohou vybrat z pestré nabídky kroužků sportovních (florbal, badminton, pohybové hry), jazykových (angličtina, francouzština), kreativních (tvořivá dílnička, diskotance, přírodovědný), i z kroužků výpočetní techniky. Vycházejícím žákům nabízíme přípravu před přijímacími zkouškami.
  
   Jsme školou s dlouhou historií a s celou řadou školních tradic.
Vítání prvňáčků
Vánoční trhy
Sportovní olympiády
Střekovská laťka
Lyžařské kurzy
Schodoběh
Slavnostní rozloučení s vycházejícími žáky
Poslední zvonění

V měsíci září 2009 byly ukončeny stavební práce v areálu školy. Jsou již vyměněna všechna okna, škola je kompletně zateplena a dostala novou fasádu. Postup prací si můžete prohlédnout ve fotoreportáži.

Napsat komentář