80. výročí

Školní časopisy

V roce 80. výročí založení školy jsme získali zajímavý historický artefakt. Bývalá žákyně naší školy, paní Růžena Schweizerová, nám darovala školní časopisy ze 40. a 50. let minulého století – Škola hovoří a Mladý budovatel.

Škola hovoří č.1-2

Škola hovoří č. 3

Škola hovoří č.4

Škola hovoří č.5

Škola hovoří č.6

Škola hovoří č.7

Škola hovoří č.8

Škola hovoří II – č.1

Škola hovoří II – č.2

Škola hovoří II – č.3

Mladý budovatel 1951 č.1

Mladý budovatel č.2

Mladý budovatel č.3 – 4