Družina

Informace o školní družině (ŠD)

 • Provoz ŠD
   • 5.45 – 8.00 hod., 11.45 – 17.00 hod.
 • Zápisní lístek
   • vyplněný z obou stran odevzdat do konce týdne
 • Odchod dětí 
   • pokud dítě potřebujete vyzvednout jinak, než je uvedeno v zápisním lístku, uvědomte vychovatelku písemně
   • dítě nelze pouštět po telefonní dohodě
   • uvolňování dětí do školních kroužků probíhá dle rozvrhu kroužků a děti si vyzvedne ten, kdo kroužek vede
 • Stravenky
   • prodává vedoucí jídelny, podepsané odevzdejte vychovatelce (stačí podepsat jen 1 )
   • při nemoci odhlásit v jídelně (702 168 192)
 • Vchod do ŠD
   • zadní branou (ulice Barrandova)
 • Příspěvek na ŠD
   • na částečnou úhradu neinvestičních nákladů ŠD vybíráme 150 Kč na měsíc (schválilo zastupitelstvo města v souladu s ustanovením §36,odst. 1,písm. f,zák.č.367/1990Sb)
   • příspěvek vybírá vychovatelka vždy na pololetí ( 1.pol do 20.září, 2.pol do 20.února)
 • Převlečení 
   • na vycházku tepláky, tenisky (podepsané věci dejte prosím do tašky)
 • Dále vybíráme 
   • papírové kapesníky, toaletní papír, tekuté mýdlo, popř.bonbony na odměny
 • ŠD má 2 oddělení
   • I.oddělení ……   vychovatelka Zita Žilovcová          (zilovcova.z@zskarlaiv.cz)
   • II.oddělení …..   vychovatelka Marcela Jiřenová    (jirenova.m@zskarlaiv.cz)
 • Telefon
  • 725 117 962

Napsat komentář