Školní parlament

Plán činnosti našeho parlamentu

 • parlament tvoří vždy dva zástupci třídy (kromě 1. – 2. třídy, těm informace předáváme)

 • zatím se scházíme každou středu před vyučováním v uč. PŘ
 • stále projednáváme nové věci, řešíme problémy školy, vaše názory, tlumočíme a snažíme se, aby vše “šlapalo”!
 • samozřejmě máme na starosti barevné dny naší školy, které vymýšlíme a diskutujeme o jejich průběhu
 • při společných diskuzích je s námi také pan ředitel Ťupek a vždy na nás dohlíží p. Zimová
 • tak jestli máte nějaké dotazy, nápady nebo připomínky týkající se školy, zkontaktujte svého zástupce třídy nebo nás -parlament
 • na nejbližší schůzce vše projednáme a včas odpovíme

školní občasník – www.zskarlaiv-redakce.wgz.cz

složení

Jakou funkci má parlament?

 • Pravidelné schůzky každou první středu v měsíci
 • Návrhy barevných dnů a domluvení dat
 • Domlouvání akcí a aktivit
 • Spojení s vedením školy a vyučujícími
 • Snaha o zpříjemnění pobytu ve škole
 • Práce se vzkazy , připomínkami a dotazy
 • Řešení aktuálních problémů. Hájení zájmů žáků školy
 • Vymýšlení zábavy pro ostatní

Prezident školního parlamentu:

Václav Poživil (8. třída)

Napsat komentář