Prevence online-jaro 2021 

V měsících únoru až květnu na naší škole proběhl online preventivní program Všeho s (M)írou, kterého se zúčastnily obě 5. třídy a 6.B.Program byl zaměřen na prevenci užívání alkoholu, tabáku a nelátkových závislostí, kyberšikanu, pohybování se v kyberprostoru. Probíhal interaktivní Číst dále…

REVOLUTION TRAIN 

Protidrogový vlak zastavil na Střekovském nádraží a žáci 6.AB, 7.A a 8. třídy naší školy měli tak možnost se 15.6.2021 zúčastnit unikátního projektu protidrogové prevence. Šest stříbrných vagónů se speciálním vybavením, 4 kinosály, 8 interaktivních místností a opravdový příběh cesty Číst dále…