2.A prevence 2023 text

Začali jsme aktivitou, která je zaměřená na lepší poznání sebe navzájem. Cílem je dozvědět se o svých spolužácích a spolužačkách více věcí a informací. Žáci a žákyně sedí v kruhu na židlích, každý o sobě mluví jednu celou minutu. Další následovala “Hra na housenky”. Cílem této hry bylo prohloubit spolupráci, soudržnost a skupinovou práci. Měli za úkol dopravit housenku (střídali se jednotliví žáci) z jednoho konce koberce na druhý. Položili se těsně vedle sebe a otáčejí se v daném směru. Tím posunují housenku, která na nich leží. Potom jsme spolu rozebrali pocity, jak se žáci cítili, co by šlo udělat lépe.  Cíl splněn. Další aktivita měla posílit kladné vztahy mezi žáky a rozvoj pozitivních vztahů ve třídě. Každý měl na zádech nalepený papír a každý každému napsal něco pěkného na záda. Před touto aktivitou bylo povídání o vlastnostech a prohlížení karet ctností, dobrých vlastností. Tuto oblast žáci znají z pohádkových příběhů, u kterých je i seznam vlastností s jejich vysvětlením. Cíl splněn, žáci získali papír se spoustou krásných slov ke své osobě. Nakonec ještě společná diskuse, zhodnocení celé akce. Žáci se těší na pokračování této aktivity. Všichni se zapojili, spolupracovali, cítili se dobře, smáli se a vůbec se jim nechtělo domů.

Druhá dvouhodinová aktivita proběhla zčásti i venku.

Začali jsme aktivitami ve třídě a potom na naší školní zahradě. V kruhu si povídáme o tom jaké aktivity nás čekají a proč je budeme dělat, kam tím míříme a  proč je to důležité. Nejdříve žáci a žákyně hráli na klíčníka. Kdo byl klíčník vybíral si tým (řetěz), na povel si museli všichni sednout a jedna židle ubyla. Potom aktivita na sebepoznání –  Molekuly zaměřena na  zjištění společných zájmů.  Žáci se neshlukují dle počtu, ale podle  společných zájmů, např. Kdo má rád čokoládu, sport, … Cílem těchto aktivit bylo zlepšit klima ve třídě, více se toho o sobě dozvědět, zapojit všechny hráče do aktivit. Cíl splněn. Na  školní zahradě si žáci zahráli na slepou bábu a  po chycení  museli poznat koho chytli. Také si vyzkoušeli nechat se vést poslepu od vidícího.  Další hra byla pohybová. Žáci utvořili dvě družstva  a běhali ke kruhu, do kterého museli hodit ponožky a boty a až byli všichni zutí tak běhali znovu a zase se museli obout. Vnímali jak se chodí s bosýma nohama. Poslední úkol zvládli ve stejných týmech. Jeden z každého týmu měl zavázané oči a ostatní mu radili jak má namalovat dům a strom, předkreslený a stejný pro obě skupiny. Potom si tuto aktivitu vyzkoušeli všichni ve dvojicích. Na konci o svých pocitech hovoříme v kruhu. Tyto aktivity  byly zaměřeny na budování důvěry ke kamarádům, vcítění se  do role handicapovaného člověka. Pochopili, že nemusí jít vždy jen o “slepotu” a že je důležité být k těmto lidem  ohleduplní a  ochotní pomoci. Cíle byly splněny.

2.A Mgr. Jitka Plašilová, Kateřina Stejskalová