Dresden

V úterý 23. 5. se žáci 7. – 9. ročníků vydali v rámci německého jazyka na výlet do Drážďan. Nejprve jsme se prošli historickým centrem a řekli si zajímavé informace k největším historickým dominantám tohoto Saského hlavního města. Poté následoval pěší přechod z centra směrem k zoologické zahradě. Zde byli žáci rozděleni do skupin po pěti napříč všemi ročníky a dostali list s úkoly, které měli plnit. Úkoly byli nejen zjišťovací, ale také interaktivní, kdy měli v rámci výuky Nj procvičit své komunikativní dovednosti s rodilými mluvčími. 

Úkoly a jejich splnění bude následně zhodnoceny a skupina s největším počtem bodů bude odměněna.