Ostern

V letošním roce si žáci 7. – 9. ročníků prožili předvelikonoční hodinu německého jazyka netradičně. V rámci výuky jim bylo přichystané naučné Ostereiersuche (hledání velikonočních vajíček). Žáci v rámci tohoto hledání museli pomocí naučených slovíček a slovníčků řešit hádanky a hledat vajíčka na školním pozemku. Po nalezení všech vajíček jim následně byla předána sladká odměna, kterou jim zanechal Osterhase (velikonoční zajíček). Žákům se akce líbila a velmi si ji užili.