1. školní den

Po prázdninách opět žáci usedli do lavic. Pro některé z nich to bylo poprvé. Na naše prvňáčky se těšily paní učitelky Jirátová a Kuncová. Hodně štěstí jim přišel již tradičně popřát pan ředitel Ťupek a paní zástupkyně Bašusová. Tentokrát se na prvňáčky přišel také podívat pan primátor Nedvědický.

Přejeme všem prvňáčkům hodně štěstí a úspěchů.