Informace pro rodiče prvňáčků

Vážení rodiče budoucích prvňáčků,

prázdniny uplynuly jako voda a bude tu nový školní rok. Přinášíme Vám proto několik základních informací.

Tento školní rok otevíráme dvě první třídy. 1. A třídní učitelka Mgr. Pavlína Jirátová, 1.B třídní učitelka Mgr. Pavla Kuncová. Seznamy žáků naleznete 1. září nalepené ve vestibulu školy. 

Naše škola poskytuje bezplatně všem žákům 1. ročníku veškeré učebnice, pracovní sešity, učební texty a další pomůcky.

Na začátek školního roku pro Vašeho prvňáčka především zajistěte:

  • lehkou aktovku s pevnými zády
  • vybavený penál
  • bezpečnou obuv na přezouvání 
  • cvičební úbor + pevnou obuv se světlou podrážkou + sáček
  • krabičku na svačiny, ubrousek

Budova školy se každý den otevírá v 7. 40 hodin.

Školní rok bude slavnostně zahájen v 8:00. Během prvního dne lze zajistit, pro prvňáčka, družinu i obědy.

Výuka bude probíhat postupně:

  1. 9. čtvrtek do 8. 45
  2. 9. pátek do 9. 40
  3. 9. pondělí do 10. 45
  4. 9. úterý do 10. 45

Od středy 7. 9. vyučování dle rozvrhu do 11. 45. Žáci budou po skončení výuky odvedeni   do vestibulu nebo do družiny.

Pokud Vaše dítě nebude moci z jakéhokoliv důvodu 1. září 2021 nastoupit, informujte nás prosím.

Děkujeme.

Vaše třídní učitelky,

Mgr. Pavlína Jirátová, Mgr. Pavla Kuncová