Pohádkové nocování I.A

Celý týden se u nás ve třídě o ničem jiném nemluvilo než o pohádkovém nocování ve škole. A konečně  tu byl pátek.  Hurá!!

18 natěšených prvňáčků se nemohlo dočkat až si užijí společný večer. Rodiče jim pomohli odnést spacáky a batůžky do třídy, převlékli do masek, ale pak už opustili školu a mohlo se začít.

Výroba čepice a Večerníčka se podařila snad úplně všem. Těm, co si nevěděli rady, pomáhali spolužáci ze čtvrté třídy, kteří je provázeli celým večerem. V další části následovaly kvízy a soutěže z pohádek a večerníčků, při kterých  děti prokazovaly  své znalosti.

 Po občerstvení už každá skupina odešla na jedno ze čtyř stanovišť, kde plnila svůj úkol – navlékaní perel ( korálků), které se rozsypaly princezně, pomáhali  Popelce s přebíráním , skládali puzzle různých pohádek . Kdo chtěl získat tři zlaté vlasy děda Vševěda musel překonat překážkovou dráhu s různě náročnými disciplínami. Za splněné úkoly dostala každá skupina na stanovištích klíče, které jim na konci programu umožnily otevřít truhlu s pokladem. 

Soutěže ve třídě vystřídala stezka odvahy, na kterou se všichni těšili, ale zároveň se někteří i trošku báli. Aby ne – vždyť projít po tmavých chodbách školy, kde svítí pouze svíčky, svítící náramky a občas i trochu straší, není vůbec lehká věc Cestou každý zahlédl truhlu s pokladem, kterou hlídali skřítci a to už byli všichni nedočkaví, co se uvnitř skrývá. 

Na některých už byla vidět na konci večera únava a tak jsme si vyčistili zoubky a zalehli do spacáků. Než se nám úplně zavřely oči, mohli jsme sledovat pohádku Hurá do Afriky. Než pohádka skončila spala už většina z nás. Až na některé treperendy, které by nejraději povídaly až do rána. Ale i těm se nakonec oči zavřely a tak jsme všichni spokojeně oddychovali až do rána, dokud nás neprobudily tóny z pohádek, které pouštěla paní učitelka.

Ráno po úklidu a snídani jsme opustili školu a vrhli se do náručí rodičů, kteří už čekali před školou

Chtěla bych poděkovat některým našim žákům ze 4. třídy, kteří pomáhali na této akci a také všem rodičům, kteří se podíleli na přípravě občerstvení pro děti. Dětem moc chutnalo.

Byl to hezký večer, který jsme si všichni moc užili.

Těšíme se na příště 

 Mgr. Jitka Matějková