Středočeské muzeum 6.A

19.5. žáci 6. A navštívili Středočeské muzeum Archevita v Roztokách u Prahy. Cestou do Prahy jsme poznávali okolí města Ústí nad Labem a krajinu Českého Středohoří. V muzeu byl žákům ve spodním patře představen život lidí v neolitické době. Vše bylo autentické v životní velikosti. Žáci měli možnost vidět celou vesnici, zbraně, zvěř i pravěký lid v reálné podobě. Sami přicházeli svým bádáním a prozkoumáváním prostředí na různé zajímavé fakty. Ve druhém patře se žáci seznámili s muzejními exponáty a příběhy s nimi spojenými. V poslední fázi programu si všichni měli možnost sami vytvarovat svou keramiku dle vzoru neolitické kultury, seznámili se s jejími prvky a výrobek si poté odnesli domů.