Historická procházka

V prosinci jsme v rámci historického semináře vyrazili na procházku středověkým Ústím. Přestože se v našem městě dochovalo velmi málo památek, můžeme dodnes v centru města vystopovat jeho středověkou podobu. Ulice Velká a Malá hradební spolehlivě vymezily okruh, ve kterém jsme se pohybovali.  Zastavili jsme se na místech středověkých bran, náměstí a kostelů. Viděli jsme, jak moderní Fórum napodobuje středověké hradby, řeku Bílinu jsme překročili v místech, kde i ve středověku stál most. Naši cestu v jednom z nejmrazivějších prosincových dní jsme zakončili na Lidickém náměstí, tedy už mimo hranice středověkých hradeb. Tam, kde kdysi stál kostel Sv. Materny a hřbitov, probíhaly vánoční trhy. V přílohách si můžete prohlédnout trasu naší procházky i fotografie.

Mgr. Michaela Bašusová